.

Quảng Trạch: Kết nạp 166 đảng viên mới

Thứ Ba, 27/10/2015, 08:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 9 tháng đầu năm 2015, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ huyện Quảng Trạch đã tích cực bồi dưỡng và kết nạp được 166 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng; đồng thời chuyển Đảng chính thức cho 164 đảng viên dự bị, xét tặng huy hiệu 30-65 năm tuổi đảng cho 137 đảng viên.

Công tác kết nạp đảng viên được thực hiện theo đúng nguyên tắc và thống nhất trên cơ sở tăng cường công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2015.

P.V