.

Thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc

Thứ Bảy, 24/10/2015, 09:47 [GMT+7]
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 23-10, các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các dự thảo văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Đa số các ý kiến của đại biểu Quốc hội đánh giá các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng cao, đã đánh giá toàn diện tất cả các mặt kể cả Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng cũng như dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Một số ý kiến đánh giá cao việc các dự thảo đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế để từ đó đưa ra những nhận định, xác định phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp trong giai đoạn tới.

Các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận về các nội dung đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn; dự báo tình hình thế giới và đất nước; mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016-2020); định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Nhìn nhận nguy cơ tụt hậu là vấn đề cần đánh giá thấu đáo để đưa ra những quyết sách kịp thời, đại biểu Đinh Xuân Thảo (Đoàn Hà Nội) đề nghị cần phải bàn “mạnh” về vấn đề này. Đại biểu dẫn chứng trong Báo cáo của Chính phủ đưa ra nhận xét so với Singapore, Thái Lan... nước ta có khoảng cách rất xa. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng, “cuối năm nay Việt Nam tham gia Cộng đồng chung ASEAN, chúng ta vào WTO gần 10 năm rồi giờ nhìn lại thấy những cái được và cái chưa được nhưng cũng đầy thách thức, bây giờ đã đàm phán xong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) càng đòi hỏi cao, quyết liệt hơn so với WTO” - đại biểu Đinh Xuân Thảo phân tích.

Đánh giá tụt hậu là một nguy cơ lớn, đại biểu Đinh Xuân Thảo đề nghị cần nhìn nhận, đánh giá, phân tích kỹ về nội dung này trong dự thảo văn kiện.

Liên quan tới tiêu thụ nông sản cho người nông dân, đại biểu Lưu Thành Công (Đoàn Vĩnh Long) đề nghị tăng cường liên kết 4 nhà. Theo đại biểu, người nông dân đã ý thức được rất rõ và sẵn sàng tham gia vào các chuỗi giá trị nhưng hiện nay vấn đề này khó vì chưa có người đầu tàu, chưa có người hướng dẫn.

Đại biểu đề nghị trong dự thảo văn kiện cần đề cập rõ vấn đề tăng cường liên kết 4 nhà. Đại biểu nêu trong mối quan hệ đó, Nhà nước sẽ giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp tìm đầu ra cho nông sản, Nhà nước giao nhiệm vụ cho các nhà khoa học ứng dụng tốt khoa học công nghệ, cải tiến sản xuất đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng...

Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) nêu quan điểm m uốn phát triển kinh tế đất nước thì cần đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, tư duy kinh tế phát triển theo hướng áp dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp và các ngành công nghiệp phụ trợ; chọn những nguồn là thế mạnh của quốc gia như đất, tài nguyên than, khoáng sản...

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình (Hà Nội) phân tích trong lĩnh vực nông nghiệp, dự thảo văn kiện chỉ đề cập gắn phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn với việc xây dựng nông thôn mới.

Việc xây dựng tư tưởng chủ đạo và đường lối cho việc phát triển kinh tế chủ lực của các lĩnh vực chủ lực và tạo ra các sản phẩm chủ lực thì trong đường lối của Đảng cũng nên định hướng rõ - đại biểu đề nghị. Trong nông nghiệp mới chỉ nói về định hướng phát triển theo hướng công nghệ phát triển cao mà chưa nói tới định hướng phát triển theo hướng nông nghiệp hữu cơ.

Theo đại biểu Bình, đây chính là xu thế của thế giới và là xu thế của hội nhập, của bảo vệ tài nguyên môi trường... dự thảo văn kiện chưa nói rõ vấn đề này. Đại biểu đánh giá trong công nghiệp chưa làm rõ, nổi bật vai trò của chế biến, chế tạo trong việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. “Phải ưu tiên và tập trung nguồn lực như thế nào, từ đó mới có chỉ đạo đến các lĩnh vực kinh tế, giáo dục đào tạo... Trong công nghiệp cần phải định hướng những sản phẩm chủ lực, định hướng về công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp phụ trợ” - đại biểu nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến đã góp ý vào phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phương hướng nhiệm vụ phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường...

Một số ý kiến tập trung đánh giá tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay," phương hướng xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng...

Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

>> Đại biểu Quốc hội lo ngại nhiều chỉ tiêu kinh tế sẽ khó cán đích