.

Quảng Trạch học tập và làm theo lời Bác

Thứ Sáu, 21/08/2015, 14:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Với những cách làm thiết thực, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên, lâu dài và liên tục, ngay từ lúc triển khai, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã được triển khai có chiều sâu, với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp phong phú gắn với việc xây dựng mô hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt. Các nội dung được đưa vào trong sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, cơ quan, đoàn thể một cách nền nếp, khoa học, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của từng lĩnh vực công tác.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra mô hình chuyển đổi ngành nghề có hiệu quả ở xã Quảng Tùng.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra mô hình chuyển đổi ngành nghề có hiệu quả ở xã Quảng Tùng.

Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực đến tư tưởng, đạo đức, ý thức rèn luyện và hành động của cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã thể hiện sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình...

Đặc biệt là gương mẫu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; gương mẫu thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; khiêm tốn, giản dị, sát thực tế, gần gũi quần chúng, tận tụy với công việc, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao ý thức trách nhiệm khi tiếp dân, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của người dân với thái độ chân thành, cởi mở tạo được niềm tin từ quần chúng nhân dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại. Các tổ chức cơ sở đảng đã chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý thức bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, ý thức rèn luyện giữ gìn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến về chất; các khâu quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm minh; việc thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định. Việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đã được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời. Kết quả xếp loại hàng năm có trên 62,4% tổ chức đạt trong sạch vững mạnh, trong đó trong sạch vững mạnh tiêu biểu đạt 15%. Qua 4 năm đã kết nạp được 1.397 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua của các ban, ngành, địa phương, đơn vị đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục phát triển, ổn định và tăng trưởng; cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được tăng cường, đời sống nhân dân từng bước được ổn định và nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm; các tiến bộ khoa học, công nghệ mới đã được ứng dụng rộng rãi trên các lĩnh vực, các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm thực hiện ngày càng hiệu quả...

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã tạo được chuyển biến tích cực, từ đó xuất hiện các phong trào, hoạt động với những cách làm hay, thiết thực trong các cơ quan, đơn vị như: cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Trạch học tập và làm theo lời Bác” của Đoàn thanh niên; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh, cuộc vận động “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình “Cựu chiến binh tự phê bình và phê bình”, “Giáo dục con cháu chấp hành pháp luật” của Đảng bộ Cảnh Dương; duy trì chế độ chào cờ đầu tuần, trước lúc giao ban phân công 1 đồng chí đọc 1 mẩu chuyện hoặc 1 bài báo về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác của Đảng bộ Quảng Châu...

Các trường học đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào xây dựng chuẩn mực đạo đức của tập thể hội đồng sư phạm. Nhiều đảng bộ, chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: đồng chí Phạm Đình Tiến, Bí thư Đảng uỷ xã Cảnh Dương; đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Chi bộ Sa Lộc (Quảng Tùng); chị Phan Thị Thuỷ, Chủ nhiệm HTX Mây xiên Quảng Phương; gương các cựu chiến binh làm kinh tế vườn rừng, trang trại, chăn nuôi kết hợp như anh Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Công an xã Quảng Phương, chị Nguyễn Thị Hồng (Quảng Liên), ông Nguyễn Thái Bình (Quảng Tùng), ông Cao Xuân Đố, chủ doanh nghiệp tàu thuyền Hùng Vỹ, CCB Lê Văn Côi (Cảnh Dương)...

Từ nhận thức đến hành động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Quảng Trạch đã đem lại hiệu quả thiết thực tạo sức mạnh và sự lan tỏa rộng khắp. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Quảng Trạch tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và những năm tiếp theo, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Phan Ngọc Duy
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch