.

Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thuỷ: Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân bảo vệ môi trường

Thứ Tư, 10/06/2015, 17:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm gần đây, đời sống của người dân Lệ Thuỷ đang ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, cùng với quá trình công nghiệp hoá và sự hạn chế trong ý thức của người dân, vấn đề môi trường đang thực sự trở thành một trong những mối lo hàng đầu của huyện.

Để góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của chính quyền và nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thuỷ đã thực hiện nhiều biện pháp tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhờ đó, ý thức của người dân về vấn đề này ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Trương Như Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thuỷ cho biết: Xác định công tác tuyên truyền bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, trong những năm qua, Mặt trận huyện đặc biệt quan tâm triển khai nhiều biện pháp thiết thực. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường được tăng cường với lực lượng nòng cốt là thanh niên; đầu tư, hỗ trợ để các tổ tự quản nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp.

ẢNgười dân Lệ Thuỷ dọn dẹp vệ sinh trên tuyến Quốc lộ 1.
Người dân Lệ Thuỷ dọn dẹp vệ sinh trên tuyến Quốc lộ 1.

Đồng thời, tham gia phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác xây dựng các công trình phòng chống sự cố môi trường như hệ thống đê điều, thuỷ lợi, xây dựng và tổ chức thực hiện đề án xã hội hoá về bảo vệ môi trường và tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường.

Bên cạnh đó, Mặt trận huyện còn tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú khác như sinh hoạt câu lạc bộ, cung cấp tài liệu, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở về thực trạng, nguy cơ và các hiểm họa tác động từ môi trường đến cuộc sống con người, các giải pháp cần thực hiện tại cộng đồng dân cư cũng như trách nhiệm của mỗi người tại cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ Mặt trận, các hội viên về công tác bảo vệ môi trường và công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Đặc biệt Mặt trận huyện còn phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể như Đội quản lý vệ sinh môi trường, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB... để tổ chức tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả.

Để triển khai sâu rộng nội dung bảo vệ môi trường đến với các khu dân cư, Mặt trận huyện Lệ Thuỷ đã lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; đưa nội dung về bảo vệ môi trường trở thành một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá công nhận Khu dân cư tiên tiến và Khu dân cư văn hóa.

Trên cơ sở đó, Mặt trận huyện đã phối hợp triển khai xây dựng các mô hình điểm "Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ở 28 xã, thị trấn và tiếp tục tổ chức các mô hình điểm mới về bảo vệ môi trường như mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường", "Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường". Quá trình tổ chức thực hiện các mô hình điểm đã có tác động tích cực làm thay đổi nhận thức và hành vi ứng xử của người dân đối với các vấn đề về môi trường.

Kết quả bước đầu cho thấy, ở các điểm xây dựng mô hình đã thành lập và duy trì được tổ tự quản bảo vệ môi trường, người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung của cộng đồng, ở nhiều nơi nhân dân còn tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, sử dụng nguồn nước sạch, xây bể chứa nước, công trình vệ sinh hợp lý, thu gom và xử lý rác thải, nước thải đúng quy định. Qua đó, thói quen bảo vệ môi trường dần được hình thành, duy trì, phát triển trong cộng đồng dân cư.

Ông Tâm cho biết thêm, hiệu quả dễ thấy nhất là người dân có nhiều chuyển biến về mặt nhận thức đối với công tác bảo vệ môi trường. Họ đã có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư, hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng cách thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thực hiện biogas, hạn chế cho chất thải ra sông, hồ.

Ngoài ra, từng ban điều hành còn đăng ký đảm nhận các tuyến đường mẫu ở khu dân cư, phân công các thành viên thường xuyên nhắc nhở giáo dục các hộ dân trên các tuyến đường tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm vỉa hè làm nơi mua bán. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thuỷ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến tận người dân và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của công tác mặt trận năm 2015 và những năm tiếp theo.

Đ.V