.

Nỗ lực của Mặt trận xã Nghĩa Ninh

Thứ Tư, 10/06/2015, 08:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ một vùng quê nghèo khó, những năm gần đây, diện mạo nông thôn Nghĩa Ninh (thành phố Đồng Hới) có nhiều đổi thay đáng kể. Biểu hiện rõ nhất là đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm đáng kể; người dân đoàn kết một lòng cùng chung sức xây dựng quê hương.

Đóng góp vào sự phát triển đó có vai trò không nhỏ của Mặt trận và các tổ chức thành viên với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong đó đáng ghi nhận là công tác động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Để khắc phục những khó khăn tại địa phương, Mặt trận xã Nghĩa Ninh và các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và các phong trào thi đua yêu nước khác do cấp trên và địa phương phát động.

Xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu của Nghĩa Ninh, là cơ sở để người dân dựa vào đó cải thiện, nâng cao đời sống, đồng thời căn cứ vào Nghị quyết của Đảng uỷ và Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã, Mặt trận đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân địa phương tích cực phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, tăng cường chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi tập quán canh tác cũ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh mới vào các khâu gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Trong khu dân cư còn thành lập các tổ, nhóm giúp đỡ nhau về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau làm giàu. Với sự năng động, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao của những người làm công tác mặt trận, nhận thức của người dân về tinh thần trách nhiệm đối với việc cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo ngày càng được nâng cao. Nhiều hộ dân sau khi được tuyên truyền, động viên đã mạnh dạn lập mở trang trại chăn nuôi, đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế, từ hai bàn tay trắng chẳng những vươn lên thoát nghèo mà còn trở nên giàu có, sung túc. Điển hình như anh Đào Hữu Thạnh (thôn 4), chị Luyến (thôn 3)...

Cùng với các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương, Mặt trận xã Nghĩa Ninh còn chú trọng công tác truyền, vận động người dân đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghiệp, TTCN, dịch vụ để từng bước nâng cao đời sống cho người dân. Thông qua các cuộc họp thường kỳ, các buổi sinh hoạt, hội nghị của Mặt trận, của UBND xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Nghĩa Ninh đã lồng ghép tuyên truyền về đường lối, chính sách phát triển kinh tế ở địa phương để người dân nắm bắt, thực hiện có hiệu quả.

Được sự chỉ đạo sát sao của UBND xã, mặt trận các cấp trong xã đã tích cực tuyên truyền, động viên người dân mạnh dạn đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nghề từ nông-lâm-ngư sang các ngành nghề, CN, TTCN như mộc, nề, sản xuất vật liệu xây dựng... Nhờ đó, trong 5 tháng đầu năm 2015, trên toàn xã các lĩnh vực này đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, Mặt trận và các đoàn thể xã Nghĩa Ninh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời gắn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từ đó đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút được các tầng lớp nhân dân trong xã đoàn kết cùng nhau hưởng ứng. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân trên địa bàn đã thấy được lợi ích của Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với địa phương cũng như bản thân, từ đó tích cực đóng góp công sức vì lợi ích chung.

Tính đến nay, nhân dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để bê tông trên 7,5 km đường giao thông nông thôn. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực trên mọi lĩnh vực.

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện phát triển kinh tế, cuộc sống của người dân dần được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước; tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm xuống chỉ còn 3,5%. Hàng năm, Mặt trận vận động 100% số hộ dân trên địa bàn xã đăng ký tham gia thực hiện gia đình văn hóa. Năm 2014, qua bình xét có 87% hộ được công nhận là gia đình văn hóa; 6/9 khu dân cư được công nhận khu dân cư đạt chuẩn văn hóa.

Trong thời gian tới, Mặt trận xã Nghĩa Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, gắn xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Qua đó sẽ góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp

P.V