.

Đức Ninh trên đường đổi mới

Thứ Sáu, 26/06/2015, 09:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm gần đây, diện mạo nông thôn xã Đức Ninh (TP. Đồng Hới) đang có nhiều đổi thay vượt bậc. Từ một xã nghèo với xuất phát điểm thấp, Đức Ninh đã vươn lên "khoác" trên mình "bộ áo nông thôn mới" với những thành quả đáng khích lệ. Có được điều đó là nhờ Đảng bộ xã đã có nhiều quyết sách hợp lý, đúng đắn trong công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế-xã hội.

Nhiệm kỳ 2010-2015, quán triệt công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ xã Đức Ninh đã tập trung triển khai nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực, gắn công tác tư tưởng với việc đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Mặt khác, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân địa phương, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế-xã hội của xã.

Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc vững mạnh về mọi mặt. Chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... chủ động phát hiện, động viên những quần chúng năng động, có trình độ, tích cực trong các phong trào thi đua để giới thiệu cho Đảng.

Diện mạo nông thôn Đức Ninh đang ngày càng khởi sắc.
Diện mạo nông thôn Đức Ninh đang ngày càng khởi sắc.

Từ cách làm này, 5 năm qua, Đảng ủy đã xem xét đề nghị kết nạp được 78 đảng viên. Nhờ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư  tưởng nên hầu hết cán bộ, đảng viên đều nâng cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tích cực học tập, nâng cao năng lực công tác, chất lượng đảng viên và chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn ở mức cao, góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết đã đề ra. Với những nỗ lực đó, Đảng bộ xã Đức Ninh đã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu ba năm liền (2012-2014).

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngoài việc xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy xã Đức Ninh nhận thức sâu sắc việc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Nếu đời sống của người dân còn thấp, chưa ổn định, thì Đảng bộ cũng như các tổ chức cơ sở đảng chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận thức rõ điều này, cấp ủy đã xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế theo hướng nông-lâm nghiệp kết hợp và phát triển dịch vụ thương mại phù hợp với tình hình đặc thù ở địa phương, trong đó sản xuất nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo; tiến hành cụ thể hóa các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vào hoạt động của từng chi bộ, vận động nông dân ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trong cơ cấu kinh tế với lợi thế về đất đai, lao động, ngoài trồng trọt, xã còn vận động nông dân khai thác tiềm năng lợi thế, trong đó chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, tạo ra sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Cùng với đó, xã luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân mở rộng, phát triển nghề phụ, kinh doanh, dịch vụ. Các hoạt động kinh doanh, buôn bán, các loại hình dịch vụ vận tải, xây dựng... ngày càng phong phú. Năm 2010, cả xã có 245 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, đến nay đã tăng lên 354 cơ sở. Giá trị thương mại dịch vụ tăng từ 16 tỷ đồng (2010) lên khoảng 28,6 tỷ đồng (năm 2015), bình quân hàng năm tăng 19,2%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Đức Ninh tập trung chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ. Nhất là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên đối với các công trình xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn, đường giao thông, thủy lợi và giao thông nội đồng phục vụ phát triển sản xuất. Sau 3 năm triển khai, đến nay xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, "cán đích" nông thôn mới sớm hơn dự kiến một năm.

Với những giải pháp cụ thể, đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương về phát triển kinh tế-xã hội, thế mạnh của Đức Ninh đã được phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân của người dân ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm bền vững, còn 2,17% (cuối năm 2014); tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong xã luôn được giữ vững và ổn định.

Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Ninh đạt được như hôm nay thật đáng trân trọng, đây sẽ là động lực để thúc đẩy nền kinh tế-xã hội ở địa phương tiếp tục phát triển hơn nữa trong những năm tới.

Đ.V