.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Nguyện làm theo lời Bác

Thứ Ba, 07/04/2015, 09:17 [GMT+7]
Cán bộ BCH Quân sự huyện Minh Hóa tham gia xây dựng nông thôn mới với bà con xã Quy Hóa (Minh Hóa).
Cán bộ BCH Quân sự huyện Minh Hóa tham gia xây dựng nông thôn mới với bà con xã Quy Hóa (Minh Hóa).

(QBĐT) - Phát huy những kết quả đạt được trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của những năm trước đây, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Quân sự huyện Minh Hóa đã tổ chức nghiên cứu, học tập nghiêm túc, tuyên truyền đến từng đối tượng với nhiều hình thức như: tọa đàm trao đổi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ...

Mặt khác, gắn liền việc học tập, làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đáng chú ý là, Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng, thực hiện tiêu chí, chuẩn mực về đạo đức và lối sống và cụ thể hóa phù hợp với chức năng, đặc thù nhiệm vụ của mình, định kỳ có kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện để định hướng nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Qua thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, lực lượng vũ trang huyện Minh Hóa đã có nhiều chuyển biến rõ nét, 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh, lập trường chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo phát động các phong trào thi đua như: “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Mặt khác, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, tổ chức tốt các hội thi, hội thao trong năm đạt kết quả cao; tham gia có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điển hình là tổ chức triển khai lực lượng 3 đợt trên 250 lượt cán bộ, nhân viên về cùng với xã Quy Hóa, Xuân Hóa và nhiều xã khác vận động bà con hiến đất, hiến cây, hiến công; cùng bà con làm được trên 30 km đường nội thôn, góp phần cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới sớm cán đích.

Trong 2 năm 2013 và 2014 vừa qua, trên địa bàn huyện Minh Hóa xảy ra 5 điểm cháy rừng; cán bộ, nhân viên cơ quan Quân sự huyện phối hợp với các lực lượng, băng rừng, vượt suối  ứng cứu kịp thời, chữa cháy 67,9 ha rừng trồng, rừng tái sinh, giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, nơi ăn, nơi ở khang trang, sạch đẹp, nền nếp, chính quy. Tăng cường tu bổ, sửa chữa, cải tạo công viên, tăng gia sản xuất nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ chiến sỹ. Kết quả tăng gia sản xuất thu hàng năm được từ 300- 400 triệu đồng.

Đáng chú ý là trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện luôn lãnh đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; đã phối hợp xây dựng được 2 nhà tình nghĩa, 4 nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy chú trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, qua đó nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong 2 năm 2013- 2014, có 82,85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. Có 4/4 chi bộ đạt TSVM, riêng Chi bộ Ban chính trị đạt TSVM tiêu biể; Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu...

Có thể nói, phong trào thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như một luồng gió mới lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quân sự huyện Minh Hóa. Những nội dung, chuyên đề của Chỉ thị 03 thực sự là nguồn sức mạnh để Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn, vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Văn Hồng
(Quy Đạt, Minh Hóa)