Quảng Ninh: Năm 2016, kết nạp 12 đảng viên là người dân tộc Vân Kiều

Cập nhật lúc 08:43, Thứ Năm, 22/12/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp đảng viên mới bảo đảm nguyên tắc, thủ tục và tiêu chuẩn.

Công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn huyện Quảng Ninh bảo đảm nguyên tắc, thủ tục và tiêu chuẩn.
Công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn huyện Quảng Ninh bảo đảm nguyên tắc, thủ tục và tiêu chuẩn.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 267 đảng viên, đạt 100,8% kế hoạch, trong đó có 12 đảng viên là người dân tộc Vân Kiều (có 1 đảng viên là Trưởng bản Dốc Mây- bản khó khăn nhất của huyện); xét công nhận 233 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức;  nâng số lượng đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 7.026 đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, đặc biệt là ở những địa bàn còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...

H.Tr

 

,
.
.
.