Thúc đẩy phụ nữ có việc làm xứng đáng, an toàn và hợp pháp khi tham gia thị trường lao động ở nước ngoài

  • 16:10 | Thứ Hai, 26/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 26-4, thực hiện dự án "Thúc đẩy phụ nữ có việc làm xứng đáng, an toàn và hợp pháp khi tham gia thị trường lao động ở nước ngoài thông qua cải thiện tiếp cận công lý về lao động” thuộc hợp phần JIFF – dự án EU JULE trong khuôn khổ các sáng kiến do Liên minh Châu Âu tài trợ, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh tổ chức đối thoại giữa người lao động di cư với các cơ quan chức năng, trung tâm giới thiệu việc làm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lao động nước ngoài về di cư lao động an toàn tại địa bàn 4 xã dự án: Nhân Trạch, Đức Trạch, Hải Phú, Thanh Trạch (huyện Bố Trạch).
Nhiều người lao động tham gia buổi đối thoại
Nhiều người lao động tham gia buổi đối thoại.
Chương trình đối thoại nhằm hỗ trợ thông tin, tham vấn cho người lao động trước khi tham gia thị trường lao động nước ngoài. Tại buổi đối thoại, người lao động di cư đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến lao động nước ngoài, như: Các thủ tục, giấy tờ cần thiết khi đi lao động nước ngoài; các điều kiện, chi phí để đi lao động nước ngoài, chế độ hỗ trợ khi người lao động gặp rủi ro, dịch bệnh; các thông tin liên lạc khi cần hỗ trợ khi đang lao động ở nước ngoài; các con đường di cư an toàn, những kiến thức về di cư an toàn; các nội dung liên quan đến bảo hiểm, bảo hộ lao động, tai nạn lao động… Đặc biệt là tìm kiếm cơ hội việc làm, đào tạo nghề, học ngoại ngữ... qua đó thúc đẩy người lao động có việc làm xứng đáng, an toàn và hợp pháp khi tham gia thị trường lao động nước ngoài.
 
Được biết, dự án "Thúc đẩy phụ nữ có việc làm xứng đáng, an toàn và hợp pháp khi tham gia thị trường lao động ở nước ngoài thông qua cải thiện tiếp cận công lý về lao động” thuộc hợp phần JIFF - Dự án EU JULE trong khuôn khổ các sáng kiến do Liên minh Châu Âu tài trợ được thực hiện tại 4 xã Nhân Trạch, Đức Trạch, Hải Phú, Thanh Trạch (huyện  Bố Trạch) từ tháng 8-2020 đến 12-2021.
 
Đến nay, dự án đã tổ chức 8 khóa tập huấn cho 232 người lao động, thành lập 12 CLB “Lao động và việc làm” với 360 thành viên, tổ chức 16 cuộc sinh hoạt CLB thu hút 433 người tham gia…. 
 
Phạm Hà