Thông báo về việc treo Quốc kỳ, nghỉ lễ 30-4 và 1-5

  • 17:57 | Thứ Hai, 26/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 26-4, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Thông báo số 637/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ, nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5) năm 2021.

Sau đây là nội dung thông báo:

Căn cứ Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ các ngày lễ lớn trong năm và Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02-10-2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian treo Quốc kỳ và thời gian nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5) năm 2021 như sau:
 
1. Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5) năm 2021: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ từ thứ sáu, ngày 30-4 đến hết thứ hai, ngày 3-5-2021 (trong đó, ngày 30-4 và 1-5 là ngày nghỉ lễ; ngày 2-5 là ngày nghỉ hàng tuần và ngày 3-5 là ngày nghỉ bù cho ngày 1-5).
 
Trong dịp nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị, địa phương lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận trực hợp lý để giái quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác cơ quan, đơn vị mình.
 
Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.
 
2. Treo Quốc kỳ: Các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học và hộ gia đình trong toàn tỉnh treo Quốc kỳ từ ngày 30-4-2021 đến hết ngày 03-5-2021.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.