Tăng cường phối hợp, chăm lo quyền lợi cho người lao động

  • 14:53 | Thứ Hai, 26/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện Chương trình phối hợp số 16/CTPH-LĐLĐ-BHXH, ngày 29-3-2019, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiều nội dung, giải pháp mang lại kết quả thiết thực, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) trong tham gia và thụ hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
 
Để nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ), năm 2020, LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN với 281 cuộc đối thoại trực tiếp, gián tiếp, thu hút 11.250 lượt đoàn viên, NLĐ tham gia.
 
BHXH tỉnh đã phối hợp với LĐLĐ TP. Đồng Hới tổ chức tập huấn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho cán bộ làm công tác CĐ của các doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn trực thuộc LĐLĐ thành phố. LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức trên 5.000 cuộc tuyên truyền với 51.107 lượt cán bộ, viên chức, NLĐ tham gia.
BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp với đoàn viên, NLĐ về chính sách BHXH, BHYT tại Công ty TNHH S&D Quảng Bình.
BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp với đoàn viên, NLĐ về chính sách BHXH, BHYT tại Công ty TNHH S&D Quảng Bình.
Bên cạnh đó, hàng tháng, thông qua chuyên mục BHXH, BHYT trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình đã biểu dương những đơn vị thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, đồng thời nhắc nhở, phê bình những đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi về BHXH của NLĐ.
 
Trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đã chỉ đạo các CĐ trực thuộc và BHXH cấp huyện thực hiện kiểm tra, giám sát 112 đơn vị, doanh nghiệp. Qua kiểm tra, giám sát, đã phát hiện, chấn chỉnh một số sai phạm và hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ. LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh cũng đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác giải quyết, tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định…
 
Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Công tác phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho NLĐ đã góp phần nâng cao ý thức, kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NLĐ, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động và BHXH.”.
 
Theo báo cáo kết quả phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam giao.
 
Tính đến tháng 12-2020, số người tham gia BHXH đạt 91.344 người, tăng 9.506 người, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 20,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; số người tham gia BHTN đạt 59.004 người, đạt 13,45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; tham gia BHYT đạt 786.890 người, tăng 6.694 người so với cùng kỳ năm trước.
 
Năm 2020, toàn tỉnh thu BHXH, BHYT, BHTN được hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm trước. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được BHXH tỉnh tiếp nhận và giải quyết chính xác, kịp thời và đúng đối tượng theo quy định…
 
Từ những kết quả trên cho thấy, sự phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, mang lại nhiều kết quả thiết thực cho NLĐ. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH lớn, kéo dài vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, nhưng vẫn nợ BHXH dẫn đến quyền lợi về BHXH của NLĐ không bảo đảm.
 
Để tiếp tục triển khai hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành giữa hai đơn vị, ông Phạm Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đã thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phối hợp, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: phối hợp chỉ đạo BHXH và LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành, CĐ cơ sở tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biển pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ; phối hợp tổng hợp các ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN để đề nghị BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp…
 
Lê Mai