.

Khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

.
08:16, Thứ Bảy, 01/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Những năm qua, cán bộ, đảng viên Chi bộ Đội hướng dẫn công tác cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về an ninh trật tự (Đội hướng dẫn) thuộc Đảng bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Chi bộ Đội hướng dẫn đã thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của ngành, đặc biệt là các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới; quy định về những chuẩn mực đạo đức của cán bộ chiến sỹ phòng PC06...
 
Qua đó, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi trọng công tác dân vận và chủ động xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao.
   Hướng dẫn lấy phiếu đo lường sự hài lòng người dân, phục vụ công tác cải cách hành chính.
Hướng dẫn lấy phiếu đo lường sự hài lòng người dân, phục vụ công tác cải cách hành chính.
Bên cạnh đó, Chi bộ cũng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên. Giai đoạn 2017-2020, chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy phòng xây dựng hơn 300 kế hoạch, báo cáo chuyên đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tham mưu tổng hợp; công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động; bình xét, phân loại chất lượng đảng viên...
 
Chi bộ tham mưu lãnh đạo phòng thường xuyên đổi mới, cải tiến các mặt công tác, tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác đã đề ra; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được đào tạo, nâng cao năng lực nghiệp vụ.
 
Chi bộ cũng chú trọng công tác quản lý, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, qua đó, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến cuối tháng 2-2020, Công an tỉnh đã hoàn thành đề án bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại công an các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên hầu hết các đồng chí được điều động đã khắc phục khó khăn, phát huy trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, chủ động nắm tình hình, giải quyết các vấn đề nổi lên ở cơ sở; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự.
 
Thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội hướng dẫn cho biết, hàng năm, đội đều tổ chức hướng dẫn lực lượng cảnh sát khu vực, Công an xã xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình công tác; xây dựng kế hoạch tăng cường về địa bàn cơ sở để nắm tình hình. Ngoài ra, Đội cũng thường xuyên tham mưu văn bản hướng dẫn thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giáo dục các đối tượng được đặc xá, tha tù trước thời hạn; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các công tác nghiệp vụ khác.
 
Theo Thượng tá Phạm Thanh Hoàng, Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng PC06, sau khi thực hiện mô hình tổ chức mới của Bộ Công an, Phòng PC06 đã sáp nhập Đội tham mưu vào Đội hướng dẫn. Ngay sau sáp nhập, Chi bộ mới được kiện toàn để kịp thời chỉ đạo, điều hành công việc với một số nhiệm vụ chính là hướng dẫn công tác cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về an ninh trật tự, công tác tổng hợp và tham mưu công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng.
 
Thời gian đầu, việc sáp nhập gây một số khó khăn cho cán bộ, đảng viên Chi bộ trong công tác chuyên môn. Tuy nhiên, phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh chiến sỹ công an nhân dân, cán bộ, đảng viên Đội hướng dẫn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Thời gian tới, Đảng ủy Phòng PC06 sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ Đội hướng dẫn thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
X.Phú
 
,