.

Trên 143.000 đối tượng đã nhận tiền hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19

.
10:21, Thứ Hai, 25/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Tính đến ngày 23-5, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đợt chi trả tiền hỗ trợ đầu tiên cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.
 
Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh có trên 143.323 người thuộc 3 nhóm đối tượng, gồm: người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt nhận tiền hỗ trợ với số tiền trên 148,2 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, các địa phương phấn đấu hoàn thành công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng trước ngày 25-5.
TP. Đồng Hới thực hiện đợt chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính Phủ.
TP. Đồng Hới thực hiện đợt chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Riêng với đối tượng thuộc nhóm hỗ trợ còn lại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, thống kê và xác định chính xác đối tượng để tiến hành chi trả cho các nhóm, gồm: người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Ngay từ khi thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện rà soát, thẩm định theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời, đề ra việc thực hiện các gói hỗ trợ bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, chỉ hỗ trợ các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng theo nguyên tắc quy định của nghị quyết.
 
Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, giám sát việc hỗ trợ theo quy định và kịp thời kiến nghị UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp và người lao động trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42; đề xuất các giải pháp để tháo gỡ bảo đảm kịp thời, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực…
 
N.L
 
,