.

Tích cực hưởng ứng Tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân

.
08:06, Thứ Bảy, 23/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 21-11-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó, quy định tháng 5 hàng năm là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Để thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh Quảng Bình đã tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động BHXH toàn dân…
 
Tổ chức hiệu quả lễ ra quân
 
Để thực hiện hiệu quả đề án, năm nay, năm khởi đầu của việc đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện".
 
Chương trình được tổ chức trong 1 buổi, bắt đầu từ 8h sáng thứ bảy, ngày 23-5-2020, trên phạm vi toàn quốc với hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Cùng với đó, ở các điểm cầu tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy tại mỗi quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc trên phạm vi toàn quốc. Việc tổ chức tuyên truyền này phải bảo đảm đúng các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và an toàn giao thông.
 Tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp là một trong những giải pháp tuyên truyền, vận động hiệu quả được BHXH tỉnh áp dụng trong thời gian qua.
Tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp là một trong những giải pháp tuyên truyền, vận động hiệu quả được BHXH tỉnh áp dụng trong thời gian qua.
Theo BHXH Việt Nam, lễ ra quân được tổ chức nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội. Đồng thời, sự kiện còn góp phần tăng cường công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW, tạo quyết tâm chính trị của toàn hệ thống chính trị-xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH theo tinh thần các nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.
 
Tại Quảng Bình, để tổ chức tốt lễ ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện", BHXH tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thành viên. BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức lễ ra quân phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm... Hình thức phải trực quan, sinh động, ấn tượng để người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung phải bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật về BHXH; bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết số 21 và Nghị quyết số 28, trong đó nêu bật được ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện.
 
Ngoài ra, tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, cơ quan BHXH phối hợp bưu điện địa phương tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động… tại các trụ sở, trục đường chính với các nội dung-chủ đề truyền thông của lễ ra quân: “Chính sách BHXH-Điểm tựa an sinh của người lao động (NLĐ) và nhân dân” và các thông điệp tuyên truyền, như : “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống nhân dân thông qua chính sách BHXH”; “BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của NLĐ và nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”; “Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”…
 
Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của lễ ra quân trên Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh; trang thông tin của BHXH và Bưu điện tỉnh; hệ thống truyền thanh cơ sở…
 
Linh hoạt, sáng tạo, đổi mới tuyên truyền
 
Theo đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền BHXH, mục tiêu tổng quát mà đề án hướng đến là tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, từ đó, tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH hướng đến BHXH toàn dân. Đề án cũng đề ra những mục tiêu cụ thể, như: đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, NLĐ được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH; đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, NLĐ được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới.
 
Đề án cũng nhấn mạnh tới sự kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên với tuyên truyền theo chiến dịch. Ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH. Nội dung tuyên truyền sẽ được đổi mới, chuyển từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách BHXH. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHXH.
 
Theo BHXH tỉnh Quảng Bình, công tác tuyên truyền, vận động hết sức quan trọng trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến đông đảo nhân dân và NLĐ. Nếu công tác này không hiệu quả, chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN sẽ khó đến được với người dân trong tỉnh và nhân dân, NLĐ sẽ không hiểu được chính sách ưu việt, nhân văn của BHXH để tham gia.
 
Nhận thức rõ điều này, những năm qua, ngành BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Nội dung tuyên truyền tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Thời gian qua, BHXH tỉnh đã có những giải pháp, cách làm linh hoạt, tạo bước đột phá trong công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc vận động người dân tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.
 
“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ bám sát những mục tiêu, nội dung của đề án mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, đồng thời chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương, làm sao công tác tuyên truyền, vận động đạt kết quả cao nhất. Trong đó, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những việc làm hiệu quả trong thời gian qua, như: tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp; tổ chức các nhóm nhỏ đến từng gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của các đại lý thu cơ sở trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.”, ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ.
 
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, năm 2019, toàn tỉnh Quảng Bình phát triển mới được gần 5.800 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người dân tham gia BHXH tự nguyện lên trên 13.380 người. Đây là sự nỗ lực vượt bậc không chỉ của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành BHXH mà còn cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách BHXH của Đảng và Nhà nước.
Phan Phương
,