.

Lệ Thủy: Chi trả hỗ trợ cho 25.352 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

.
08:20, Thứ Ba, 26/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho 25.352 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Người dân huyện Lệ Thủy đang nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Người dân huyện Lệ Thủy đang nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Trong đợt chi trả lần này,  nhóm đối tượng được ưu tiên nhận tiền hỗ trợ trước gồm: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp hàng tháng, đối tượng thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Tính đến ngày 25-5, cả 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng này với 25.352 người, kinh phí hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng. 
 
Đối với các nhóm đối tượng còn lại, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn đang tích cực rà soát, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục, thực hiện công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ theo trình tự, thủ tục đúng quy định để tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ trong thời gian tới.
X.V
 
 
 
 
,