.

Quảng Trạch thực hiện tốt công tác tiếp dân

.
09:11, Thứ Bảy, 03/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Trạch luôn chú trọng đến công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mà người dân quan tâm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn.

Huyện Quảng Trạch đã ban hành quy định, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra; thực hiện đúng lịch tiếp công dân theo quy định.

Thông tin từ UBND huyện cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn đã thực hiện tiếp 246 lượt công dân tại trụ sở tiếp dân và đã tiếp nhận 82 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu trên các lĩnh vực về tranh chấp đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển và các chế độ chính sách của Nhà nước...

Ngay sau khi tiếp nhận được đơn thư, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã liên quan, chỉ đạo cán bộ tiếp dân kịp thời tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn tận tình, trình lên cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề kiến nghị của công dân theo đúng quy định.

Mỹ Hiền
(Đài TT-TH Quảng Trạch)

,