.

Phát động cuộc thi tìm hiểu về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

.
14:49, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) -  Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh vừa phối hợp với 4 đoàn thể chính trị-xã hội nhận ủy thác tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, đối tượng dự thi bao gồm: cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Chi nhánh NHCSXH tỉnh; cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức chính trị-xã hội, hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng hưởng thụ từ các chương trình tín dụng CSXH.

Phổ biến chương trình cuộc thi về Chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban Bí thư TƯ cho các hội viên các tổ chức chính trị- xã hội
Cán bộ Ngân hàng CSXH phổ biến cuộc thi tìm hiểu về Chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban Bí thư cho các tổ chức chính trị-xã hội.

Cuộc thi được chia ra 2 phần thi, gồm: phần 1, trả lời các câu hỏi do Ban tổ chức cuộc thi đề ra; phần 2, viết một bài tự luận với nội dung: nhận thức cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW  ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư; đánh giá việc triển khai, kết quả thực hiện chỉ thị; đề xuất, kiến nghị, kinh nghiệm triển khai thực hiện và đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư.

Đối với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đối tượng hưởng thụ từ các chương trình tín dụng CSXH sẽ viết tự luận với một trong hai nội dung: cảm nhận của bản thân về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và hiệu quả từ nguồn vốn của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư đối với bản thân; hoặc viết về tấm gương có khát vọng vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Ông Nguyễn Hồng Liêm, Phó giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tầng lớp nhân dân, các đối tượng thụ hưởng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là dịp để NHCSXH sẽ đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt Chỉ thị 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh; những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW; đề xuất các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công chỉ thị này trong thời gian tới.

Được biết, hạn cuối cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 15-8 và tổng kết trao giải thưởng trước ngày 31-8-2019.

Hiền Phương

,