.

Hội Nông dân TP. Đồng Hới: Ký cam kết sản xuất, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn

.
14:51, Thứ Năm, 09/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Hội Nông dân TP. Đồng Hới vừa triển khai ký cam kết "Sản xuất, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng". 
Nông dân TP. Đồng Hới đã triển khai ký cam kết “Sản xuất, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng
Nông dân TP. Đồng Hới triển khai ký cam kết “Sản xuất, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng".
Theo đó, các cấp Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; phổ biến kiến thức về sản xuất, chăn nuôi, thủy sản, kinh doanh, tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn; vận động hội viên áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng nông sản an toàn; hỗ trợ kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn…
 
Cụ thể, Hội Nông dân TP. Đồng Hới đã chọn Hội Nông dân phường Bắc Lý làm điểm thực hiện mô hình sản xuất, chăn nuôi, nuôi thủy sản, kinh doanh, tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn; đồng thời, chọn Hội Nông dân xã Bảo Ninh và Đức Ninh xây dựng mô hình trồng rau an toàn, kết nối tiêu thụ sản phẩm để nhân rộng trên địa bàn thành phố.
 
Hội Nông dân thành phố cũng khuyến khích các hội cơ sở xây dựng mô hình phù hợp với thực tế địa phương như: hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết giữa các hộ dân với doanh nghiệp từ khâu cung cấp vật tư, dịch vụ đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa…
 
N.L
,