.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

.
09:35, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Bà Nguyễn Thị Lài, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, tính đến ngày 22-5, đã có gần 700 học viên tham gia 7 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Sở tổ chức cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại xã Ngư Thuỷ Nam, huyện Lệ Thuỷ.
Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại xã Ngư Thuỷ Nam, huyện Lệ Thuỷ.
Tham gia các lớp bồi dưỡng, các học viên được các báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tiếp cận thông tin, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tham nhũng và một số nội dung cơ bản của Luật Giáo dục năm 2005 cùng nhiều quy định pháp luật khác.
Các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật đã tạo điều kiện cho học viên tham dự mạnh dạn đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tích cực.Các báo cáo viên đã trực tiếp giải đáp đầy đủ các vấn đề mà học viên nêu ra; đồng thời hướng dẫn cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực...
 
Theo kế hoạch đề ra đến hết tháng 5-2019, Sở Tư pháp sẽ hoàn thành việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp cho các xã đã đăng ký đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh năm 2019, gồm các xã: Văn Thủy, Hưng Thủy, Ngư Thủy Nam (Lệ Thủy), Tân Ninh (Quảng Ninh), Nam Trạch, Hòa Trạch (Bố Trạch), Quảng Hưng (Quảng Trạch), Quảng Thủy (thị xã Ba Đồn), Phong Hóa, Hương Hóa (Tuyên Hóa), Trung Hóa, (huyện Minh Hóa). Đối tượng tham gia các lớp học là cán bộ, công chức, đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải viên và nhân dân trên địa bàn..
 
Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác thực hiện Kế hoạch số 179/KH-HĐPH ngày 28-12-2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ PBGDPL năm 2019 và cũng là hoạt động thiết thực của Sở Tư pháp nhằm hưởng ứng phong trào “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 
Mục đích của các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm giúp các xã đăng ký đạt NTM năm 2019 thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiếp tục duy trì những kết quả đạt được; phấn đấu đạt được các tiêu chí NTM nâng cao; hoàn thành tiêu chí về tiếp cận pháp luật với chất lượng cao; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, tiếp cận thông tin, phòng chống tham nhũng...; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật tại địa bàn; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
 
Văn Minh
,