.

Lệ Thủy: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đoạn đường và vườn hộ kiểu mẫu

.
22:11, Thứ Hai, 22/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy vừa ban hành Công văn số 04/ BCĐ-VPNTM về việc đôn đốc thực hiện xây dựng đoạn đường và vườn hộ kiểu mẫu trong năm 2019.

Lệ Thủy hiện đang đôn đốc thực hiện xây dựng đoạn đường và vườn hộ kiểu mẫu.
Lệ Thủy hiện đang đôn đốc thực hiện xây dựng đoạn đường và vườn hộ kiểu mẫu.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả thực hiện, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu UBND 16 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm nay (Hưng Thủy, Văn Thủy và Ngư Thủy Nam), mỗi xã xây dựng điểm 1 km đường kiểu mẫu để công nhận trong năm 2019.

Các xã đã đăng ký xây dựng vườn hộ kiểu mẫu trong năm 2019 tiếp tục chỉ đạo các hộ gia đình cải tạo, nâng cấp lại vườn theo tiêu chí vườn hộ kiểu mẫu để được thẩm định và sớm công nhận…

Được biết, tính đến cuối tháng 3-2019, huyện Lệ Thủy đã có 10 xã tiến hành khảo sát và đăng ký xây dựng mô hình vườn hộ kiểu mẫu gồm: Kim Thủy, Sơn Thủy, Cam Thủy, Dương Thủy, Mỹ Thủy, Tân Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy, Hoa Thủy và Mai Thủy. Việc xây dựng đoạn đường kiểu mẫu mới chỉ triển khai tại xã Phong Thủy và xã Phú Thủy.

Trọng Hiểu

,