.

Tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện công tác người cao tuổi và người khuyết tật

.
17:09, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 14-6, Ban công tác người cao tuổi và Ban công tác người khuyết tật tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Ban chỉ đạo công tác người cao tuổi và Ban chỉ đạo người khuyết tật.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Ban công tác người cao tuổi và Ban công tác người khuyết tật.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác người cao tuổi tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về mọi mặt. Cụ thể, Luật người cao tuổi đã thực sự đi vào cuộc sống, việc thực hiện các chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe đời sống, vật chất tinh thần được quan tâm, trong đó, có 21.200 NCT đã được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng, 39.987 NCT đã được khám, tư vấn sức khỏe định kỳ, 31.746 NCT đã được cấp sổ theo dõi ban đầu, 73.352 NCT có thẻ bảo hiểm y tế… Nhiều địa phương đã triển khai, thực hiện tốt các mô hình thể dục, dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là hai mô hình “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” đang được nhân rộng và phát triển, đã tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho NCT.

Tuy nhiên, công tác NCT tỉnh ta vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: việc bổ sung kinh phí, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến NCT còn hạn hẹp nên kết quả chưa cao, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT còn thiếu thốn, hiện tỉnh chưa có hệ thống các trung tâm chăm sóc NCT…

Đối với người khuyết tật (NKT), hiện toàn tỉnh có 45.000 NKT, trong đó có 19.789 NKT nặng, hai dạng dị tật chiếm tỷ lệ cao nhất đó là khuyết tật hệ vận động và khuyết tật hệ thần kinh, trí tuệ. Hiện nay, hệ thống chính sách đối với NKT ngày càng được mở rộng và cơ bản hoàn thiện, tỉnh ta luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện các chính sách trợ giúp người khuyết tật và công tác chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người khuyết tật. Đồng thời, các sở, ban, ngành, địa phương đã thực hiện tốt các chính sách trợ giúp cho người khuyết tật như: trợ cấp xã hội hàng tháng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển sinh kế…

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, như: nhiều người khuyết tật sống ở nông thôn, miền núi vẫn chưa có điều kiện tiếp cận, tham gia các hoạt động xã hội, làm hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ của nhà nước đối với NKT; điều kiện cơ sở vật chất chăm sóc NKT còn thiếu thốn và chưa bảo đảm nên nhiều đối tượng khuyết tật nặng, không nơi nương tựa chưa được tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh phần lớn chưa bảo đảm để người khuyết tật tiếp cận, di chuyển...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2018.

Thanh Hoa

,