.

Nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

.
09:34, Thứ Hai, 30/04/2018 (GMT+7)
Theo Luật Bảo hiểm xã hội, nếu đáp ứng đủ những điều kiện trong quy định, lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản ngay cả khi đã nghỉ việc.
 
Điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 31 "Điều kiện hưởng chế độ thai sản", Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:
Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định rõ trong Điều 31, Luật BHXH 2014. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định rõ trong Điều 31, Luật BHXH 2014. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
 
a, Lao động nữ mang thai
 
b, Lao động nữ sinh con; 
 
c, Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 
d, Người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi
 
đ, Người lao động đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện các biện pháp triệt sản
 
e, Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.
 
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
 
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này./.
Theo PV/VOV.VN
 
,