Tiếp nhận và xử lý 15 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai

Cập nhật lúc 10:17, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, việc thực hiện quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường luôn được các sở, ban, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm.

Theo số liệu báo cáo từ Sở Tài nguyên - Môi trường, chỉ tính riêng trong lĩnh vực đất đai, trong tháng 5 năm 2018, Sở đã tiếp nhận và xử lý 15 hồ sơ đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và định giá đất.

Trong đó, có 8 hồ sơ giao đất với tổng diện tích 19,67 ha; 3 hồ sơ cho thuê đất với tổng diện tích 4,16 ha; 1 hồ sơ thu hồi đất với diện tích 1,02 ha; 2 hồ sơ giải phóng mặt bằng; 1 hồ sơ định giá đất; phối hợp thẩm định 23 hồ sơ dự án đầu tư.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê và thu hồi đất của các tổ chức và doanh nghiệp theo đúng quy định.

Th.H                                                                                                                                          

 

,
.
.
.