Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quảng Trạch lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023:

Nông dân Quảng Trạch đoàn kết, đổi mới, sáng tạo

Cập nhật lúc 08:02, Thứ Bảy, 16/06/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhiệm kỳ 2012-2018, với tinh thần "Đoàn kết, đổi mới và phát triển", Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, khắc phục mọi khó khăn thử thách, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương... Nhờ đó, hội viên nông dân đã góp phần tích cực đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội huyện nhà ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.
Mô hình nuôi chim trĩ của nông dân xã Quảng Châu cho hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình nuôi chim trĩ của nông dân xã Quảng Châu cho hiệu quả kinh tế cao.
Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, trong nhiệm kỳ qua, lực lượng nông dân huyện Quảng Trạch đã phát huy truyền thống cách mạng yêu nước, cần cù lao động, sáng tạo khắc phục khó khăn, xây dựng phong trào nông dân và tổ chức hội vững mạnh. Với hơn 22.000 hội viên hiện có (chiếm 92,7% so với hộ nông nghiệp toàn huyện), Hội Nông dân huyện Quảng Trạch thực sự đã trở thành lực lượng nòng cốt, chủ thể trong các phong trào thi đua ở cơ sở...
 
Nhiệm kỳ 2012-2018, các cấp Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tổ chức 2.720 buổi tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, học tập chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của hội cho 252.388 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia, nhờ đó, tác động tích cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực.
 
Công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên luôn được các cấp Hội Nông dân huyện Quảng Trạch quan tâm thực hiện. Hội Nông dân huyện đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án của hội cấp trên về công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, như: tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm chỉ đạo các cơ sở, chi, tổ hội duy trì chế độ sinh hoạt; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt; thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng chi hội là đơn vị hành động” của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh...; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội ở 2 cấp. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp mới 2.207 hội viên. Đến nay, đã có 17/18 đồng chí chủ tịch Hội Nông dân cơ sở có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và lý luận chính trị trung cấp; có 18/18 đồng chí là đảng uỷ viên, 17/18 đồng chí là đại biểu HĐND xã... 
Mô hình vườn ươm giống cây lâm nghiệp của nông dân xã Quảng Trường.
Mô hình vườn ươm giống cây lâm nghiệp của nông dân xã Quảng Trường.
Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đến 100% cơ sở hội. Từ phong trào thi đua, hội đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương dồn điền đổi thửa và các mô hình sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân. Hội tích cực vận động nông dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, kinh doanh; chú trọng đưa nhiều loại cây trồng mới vào sản xuất, như: cây sim, cây đinh lăng cao sản, húng quế; khuyến khích nông dân ở các vùng đất thấp trũng, đất trồng lúa năng suất thấp mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, trồng sen kết hợp nuôi cá... Tiêu biểu, thời gian qua, trên địa bàn Quảng Trạch đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi với quy mô lớn; nhiều ngư dân đã mạnh dạn đầu tư đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu thuyền đánh bắt, góp phần nâng cao sản lượng khai thác; các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển, như: làng nghề bún bánh Tân An (xã Quảng Thanh), mây xiên (xã Quảng Phương)…
 
Hàng năm, huyện Quảng Trạch có trên 15 ngàn hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Thông qua bình xét thi đua, đến nay, toàn huyện có 6.894 hộ nông dân được công nhận sản xuất giỏi các cấp, tăng 37% so với đầu nhiệm kỳ. Số hộ nghèo toàn huyện giảm hàng năm từ 2 - 3%. Đặc biệt, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất, đưa các loại cây, con mới vào sản xuất, phát triển các ngành nghề, cung ứng dịch vụ…, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.
 
Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển” để xây dựng quê hương, các cấp Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã góp phần đắc lực vào việc đưa sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển khá toàn diện, hiệu quả. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân 6,52%/năm; tổng sản lượng lương thực tăng từ 32.518 tấn (năm 2012) lên 39.527 tấn (năm 2017); tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp tăng dần từ 51% (năm 2012) lên 59% (năm 2017); độ che phủ rừng đạt 53%; tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng tăng từ 8.797 tấn (năm 2012) lên 12.206 tấn (năm 2017)... Các cấp hội tích cực phối hợp với các ngành liên quan vận động ngư dân phát triển kinh tế biển, đầu tư trang thiết bị hiện đại khai thác xa bờ, đánh bắt các loại hải sản có giá trị cao; vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương dồn điền, đổi thửa, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, đời sống nông dân không ngừng được nâng cao về vật chất và tinh thần, đặc biệt là đối với nông dân ở miền núi, vùng khó khăn. Khả năng tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức quản lý, tiếp cận thị trường trong sản xuất kinh doanh của nông dân từng bước được cải thiện đáng kể. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho nông dân có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp tổ chức 47 lớp dạy nghề cho 1.457 lao động nông thôn...
 
Từ năm 2012-2018, Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với hội viên, nông dân địa phương, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất. Cụ thể, hội đã tạo điều kiện cho 8.622 lượt hộ vay, số tiền trên 172 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT tạo điều kiện cho nông dân vay tín chấp thông qua 75 tổ, với hơn 17.850 lượt hộ vay, số tiền cho vay 1.225 tỷ đồng...
 
Các cấp hội còn tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, như: thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ đoàn kết... Đến nay, toàn huyện đã có 87 tổ hợp tác, 14 hợp tác xã phát huy hiệu quả hoạt động tốt, như: HTX mây xiên Quảng Phương, HTX bánh mè xát Tân An (Quảng Thanh)… Ngoài ra, hội còn vận động xây dựng được 33 mô hình trang trại (trong đó, 5 trang trại chăn nuôi, 3 trang trại lâm nghiệp, 2 trang trại thủy sản, 23 trang trại tổng hợp).
 Đội tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân xã Cảnh Dương.
Đội tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân xã Cảnh Dương.
Xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa xây dựng NTM trở thành một trong những phong trào thi đua trọng tâm của công tác hội. 5 năm qua, các cấp hội đã huy động hội viên, nông dân đóng góp trên 102 tỷ đồng (gồm tiền mặt, ngày công, tài sản và cây cối các loại) để xây dựng NTM. Nhiều cơ sở hội đã phối hợp thành lập các tổ thu gom rác thải, nhận duy tu, bảo dưỡng các công trình, đoạn đường góp phần xây dựng môi trường cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp... Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện Quảng Trạch có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 7 xã đạt 10 - 14 tiêu chí...
 
Với những nỗ lực trong nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cán bộ, hội viên, nông dân toàn huyện Quảng Trạch đã được các cấp chính quyền và Hội Nông dân các cấp khen thưởng, nổi bật với 3 bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 27 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng hàng ngàn hộ và cá nhân được UBND huyện, xã, Hội Nông dân các cấp khen thưởng và tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”...
 
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện Quảng Trạch tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của giai cấp nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh, doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội; tổ chức cho hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trạch phát triển nhanh và bền vững...
Đặng Xuân Thọ
Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Trạch

 

,
.
.
.