.

Triển khai mô hình điểm 'Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật'

Thứ Hai, 13/11/2017, 08:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch đã triển khai mô hình điểm “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật”. Đây là địa phương thứ 5 trong 12 địa phương trên toàn quốc được Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an chọn làm điểm triển khai xây dựng mô hình.

Các tổ chức đoàn thể và cá nhân ký cam kết nhận quản lý, giúp đỡ người thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Các tổ chức đoàn thể và cá nhân ký cam kết nhận quản lý, giúp đỡ người thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trong những năm qua, tình hình tội phạm trên địa bàn xã Nhân Trạch xảy ra chủ yếu là ở lứa tuổi chưa thành niên. Đặc biệt, trong năm 2017, xảy ra 13 vụ với 36 đối tượng. Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các vụ việc ở lứa tuổi này đều xuất phát từ việc thiếu quản lý, giáo dục con em của các bậc phụ huynh; sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể ở địa phương thiếu chặt chẽ, chưa có những biện pháp giáo dục hữu hiệu, thích đáng để răn đe chung đối với các em. Qua điều tra khảo sát, trong đợt này, toàn xã có 16 đối tượng chưa thành niên vi phạm pháp luật được đưa vào diện quản lý, giáo dục dựa vào cộng đồng...

Tại hội nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã phân công trách nhiệm cho Mặt trận, Ban Công an xã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể và nhà trường đóng trên địa bàn thực hiện việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị cơ bản đã thống nhất cao với chủ trương của cấp trên về việc chọn xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch triển khai xây dựng mô hình điểm “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật” và mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của Công an các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội để xã từng bước xã hội hóa công tác bảo đảm ANTT theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay từ cơ sở, góp phần phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Thanh Hương