.

Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các trường học

Thứ Năm, 09/11/2017, 09:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) vừa cho biết, cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục, Sở đã trực tiếp thanh tra việc chấp hành quy định về thực hiện các khoản thu, mua sắm đồng phục, sách, vở, đồ dùng học tập... năm học 2017-2018 tại các trường phổ thông trực thuộc, để kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu ở các trường học trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Thanh Văn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, Trưởng đoàn thanh tra của Sở trao đổi: Qua thanh tra tại 10/32 đơn vị trường trực thuộc Sở, gồm các trường THPT: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Lê Quý Đôn, Chuyên Võ Nguyên Giáp, Đồng Hới, Quảng Ninh, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, cho thấy các trường được thanh tra đã thực hiện các khoản phải thu và được phép thu đúng quy định về mức thu, đối tượng thu và giãn thời gian thu ra nhiều đợt trong năm học.

Tuy nhiên, đối với khoản thu theo thỏa thuận của phụ huynh, khoản thu đóng góp tự nguyện... đa số các trường tổ chức thực hiện chưa bám sát quy trình hướng dẫn tại Công văn số 40/SGDĐT-TTr ngày 11-1-2017 của Giám đốc Sở GD-ĐT về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm, thu, chi và sử dụng tài liệu, tổ chức lớp chọn sai quy định. Qua thanh tra có 9/10 trường chỉ tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh (CMHS) về các khoản thu theo hình thức tập trung, chưa tổ chức lấy ý kiến CMHS bằng phiếu (chỉ có 1 trường thực hiện đúng hướng dẫn).

Đặc biệt, một số trường, một số khoản thu có mức thu cao so với các đơn vị khác và so với tình hình kinh tế địa phương, như: nước uống (THPT Quảng Ninh: 12.000đ/HS/tháng); sổ liên lạc điện tử (THPT Hoàng Hoa Thám: 90.000đ/HS/năm); giấy kiểm tra cuối kỳ (THPT Trần Hưng Đạo: 65.000đ/HS/năm); bảo vệ (THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Đồng Hới: 90.000đ/HS/năm); quỹ Đoàn, Hội (THPT Tuyên Hóa 90.000đ/ĐVTN/năm); khoản  thu tiền dạy thêm học thêm (THPT Quảng Ninh: 18.000đ/buổi/HS).

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường phải hoàn trả lại các khoản thu trái quy định và các khoản thu chưa có sự đồng thuận cao của CMHS.
Sở GD-ĐT yêu cầu các trường phải hoàn trả lại các khoản thu trái quy định và các khoản thu chưa có sự đồng thuận cao của CMHS.

Ngoài ra việc may sắm, mua sắm áo quần trong trường học hiện nay đa số các trường đều có 4 loại: áo quần đồng phục (mùa hè - áo sơ mi và mùa đông - áo khoác); áo học giáo dục quốc phòng-an ninh; áo quần học thể dục thể thao và áo Đoàn (do tổ chức Đoàn, Hội quy định). Trong đó có 2 trường THPT: Lê Quý Đôn và Chuyên Võ Nguyên Giáp may sắm đồng phục mùa hè gồm 2 loại áo (sơ mi ngắn tay và sơ mi dài tay). 

Bên cạnh đó, hầu hết các trường được thanh tra, triển khai thực hiện khoản thu Sổ liên lạc điện tử chưa đúng tinh thần Công văn số 4116/BGDĐT-CNTT ngày 8-9-2017 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017-2018 (hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin thu phí qua điện thoại di động).

Một số trường học chưa thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 9-8-2017 của UBND tỉnh Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí Ban đại diện CMHS trên địa bàn tỉnh; ngoài việc vận động kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS theo mức tối đa quy định tại Điều 1, Quyết định số 2851/QĐ-UBND thì có trường còn vận động phụ huynh có con đang học tại trường đóng góp thêm, khiến nhiều phụ huynh không đồng tình.

Ông Trần Thanh Văn cho biết: Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GD-ĐT đã yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện đúng quy trình thực hiện các khoản thu ngoài quy định theo Công văn số 40/SGDĐT-TTr ngày 11-1-2017 của Giám đốc Sở GD-ĐT, tổ chức lấy ý kiến của CMHS bằng phiếu và chỉ được thực hiện các khoản thu ngoài quy định nếu được từ 75% trở lên ý kiến của CMHS đồng ý.

Các trường có khoản thu với mức thu cao so với các đơn vị khác và so với tình hình kinh tế địa phương cần phải điều chỉnh cân đối thu, chi để giảm mức thu phù hợp; cụ thể: Trường THPT Quảng Ninh điều chỉnh mức thu tiền nước uống từ 12.000đ/HS/tháng xuống mức 5.000-6.000đ/HS/tháng; Trường THPT Tuyên Hóa điều chỉnh quỹ Đoàn, Hội từ 90.000đ/ĐVTN/năm xuống mức 40.000đ/ĐVTN/năm; Trường THPT Lê Hồng Phong không kêu gọi phụ huynh học sinh đóng góp quỹ học bổng; Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú không chấp thuận để Đoàn trường thu quỹ thực hiện chương trình một xóa, hai xây, quỹ Hội Liên hiệp thanh niên, tiền thay lao động...

Đối với khoản thu tiền dạy thêm, học thêm: căn cứ số lượng học sinh/lớp để xác định số thu đủ chi trả cho một tiết dạy thêm quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 23-10-2012 của UBND tỉnh (bao gồm chi trả cho giáo viên dạy, công tác quản lí và bổ sung kinh phí mua sắm sửa chữa cơ sở vật chất, chi trả tiền điện nước...).

Về mua sắm áo quần đồng phục: các trường phải thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 1660/HD-SGDĐT ngày 19-8-2016 của Giám đốc Sở GD-ĐT, chỉ được phép thống nhất đồng phục mùa hè hoặc là áo sơ mi ngắn tay hoặc là áo sơ mi dài tay, không may sắm cả hai loại đối với mỗi học sinh.

Các trường không được chủ trương vận động học sinh sử dụng Sổ liên lạc điện tử có thu phí mà thực hiện theo Công văn số 4116/BGDĐT-CNTT ngày 8-9-2017 của Bộ GD-ĐT và Công văn số 1887/SGDĐT ngày 19-9-2017 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018; chỉ thực hiện Sổ liên lạc điện tử khi có đề nghị, đăng ký tự nguyện của CMHS.

Sở cũng yêu cầu Hiệu trưởng các trường chỉ đạo Ban đại diện CMHS thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 9-8-2017 của UBND tỉnh Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí Ban đại diện CMHS trên địa bàn tỉnh; không được linh hoạt áp dụng Khoản 3, Điều 2, Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 9-8-2017 của UBND tỉnh để vận động mức kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS (mức vận động cụ thể kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS thực hiện theo Điều 1, Quyết định số 2851/QĐ-UBND của UBND tỉnh).

Đồng thời, các trường tiếp tục tự rà soát các khoản thu ngoài quy định, hoàn chỉnh kế hoạch và dự toán thu chi các khoản dự kiến thu trong năm học, báo cáo về Sở GD-ĐT để được thẩm định, cho ý kiến mới được phép thực hiện theo Hướng dẫn số 1660/SGDĐT ngày 19-8-2016 của Giám đốc Sở GD-ĐT về thực hiện thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục công lập và Công văn số 1832/SGDĐT-KHTC ngày 25-9-2017 về việc kiểm tra, chấn chỉnh việc thu nộp các khoản thu trong năm học. Trường nào không thực hiện đúng quy định này, Hiệu trưởng nhà trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

“Sở cũng đã yêu cầu các trường phải hoàn trả lại cho CMHS các khoản thu trái quy định và các khoản thu chưa có sự đồng thuận cao của CMHS (nếu đã thu). Đồng thời, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS giám sát việc thực hiện và kịp thời phản ánh những khoản thu sai quy định về Sở GD-ĐT để chấn chỉnh và xử lý” - ông Trần Thanh Văn nhấn mạnh.

Nội Hà