.

BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2017

Thứ Ba, 11/04/2017, 09:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2017.

 Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2017.
Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2017.

Chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh trong năm 2017 tập trung vào một số nội dung, như: chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách  BHXH, BHYT cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chính sách BHXH, BHYT năm 2017, trọng tâm là vận động “Mọi người lao động tham gia BHXH”, “Toàn dân tham gia BHYT” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức các hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ Hội LHPN các cấp về mục đích, ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội và các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, kỹ năng tuyên tuyền, vận động hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh và hội LHPN sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động tọa đàm, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT; xây dựng thí điểm hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT do Hội LHPN tỉnh quản lý; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Minh