.

TP. Đồng Hới tổ chức tập huấn nghiệp vụ VSATTP cho tuyến xã, phường

Thứ Năm, 30/03/2017, 09:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-3, thành phố Đồng Hới đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP) mở 2 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về các văn bản pháp quy quản lý nhà nước về ATVSTP cho 120 học viên, là những thành viên thuộc Ban chỉ đạo VSATTP của 16 xã, phường trên địa bàn.

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho những thành viên thuộc Ban chỉ đạo VSATTP của  các xã, phường trên địa bàn thành phố.
        Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho những thành viên thuộc Ban chỉ đạo VSATTP của các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến, hướng dẫn một số nội dung cơ bản, như: các văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn thực phẩm (ATTP); hệ thống Ban chỉ đạo ATTP từ Trung ương tới địa phương; vai trò và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo ATTP tuyến xã, phường và thị trấn; công tác quản lý nhà nước về bảo đảm ATTP; các mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; công tác giám sát ngộ độc thực phẩm; hoạt động thanh tra, kiểm tra vệ sinh ATTP; tình hình bảo đảm ATTP, thách thức và giải pháp; công văn của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP  về kiện toàn Ban chỉ đạo VSATTP các tuyến cơ sở; kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP đối với kinh doanh thức ăn đường phố...

Lớp tập huấn nghiệp vụ VSATTP sẽ giúp cho các thành viên BCĐ VSATTP tuyến xã, phường nâng cao năng lực quản lý nhà nước để từ đó tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh, chế biến thực phẩm có ý thức hơn trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh, phòng chống và hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm xảy ra, góp phần nâng cao chất lượng cũng như bảo đảm VSATTP trên địa bàn. 

N.L