.

Tháng hành động Vì trẻ em năm 2015: "Lắng nghe trẻ em nói"

Thứ Sáu, 08/05/2015, 16:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2015, tháng hành động Vì trẻ em sẽ được triển khai trong toàn tỉnh từ ngày 1 đến 30-6 với chủ đề "Lắng nghe trẻ em nói", đồng thời lễ phát động sẽ được tổ chức ở các địa phương bắt đầu từ ngày 25-5 đến trước ngày 1-6.

Theo đó, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch; lồng ghép các mục tiêu, hoạt động, giải pháp của Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2020 trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương; đánh giá, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách và sử dụng các nguồn lực dành cho trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tập trung chỉ đạo và có việc làm thiết thực trong triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em phù hợp với từng ngành, địa phương. Chú trọng giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc trong thực tế về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hướng trọng tâm vào chủ đề "Lắng nghe trẻ em nói".

Bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em; tổ chức mùa hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; tổ chức các hoạt động trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại; tạo cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ, xây dựng "Quỹ Bảo trợ trẻ em" năm 2015.

Được biết, UBND huyện Bố Trạch sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động tháng hành động Vì trẻ em cấp tỉnh năm 2015.

M.V