.

Tăng cường quản lý ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản trái phép trong vùng biển In-đô-nê-xi-a

Thứ Năm, 07/05/2015, 07:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong thời gian gần đây, Chính phủ In-đô-nê-xi-a áp dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn hoạt động đánh bắt hải sản trái phép của tàu cá nước ngoài, nhằm bảo vệ chủ quyền, tài nguyên và phát triển bền vững kinh tế biển In-đô-nê-xi-a, trong đó có việc đánh đắm tàu cá nước ngoài khai thác hải sản trên các vùng biển của họ và sẽ tiếp tục các biện pháp mạnh đối với tàu cá vi phạm.

Để tàu cá và ngư dân Quảng Bình không khai thác hải sản trái phép trên vùng biển In-đô-nê-xi-a cũng như vùng biển của các quốc gia khác, ngày 16-4-2015, UBND tỉnh đã có Công văn số 385/UBND yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trong Chỉ thị 689/CT-TTg và Công điện 1329/CĐ-TTg về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về nghề cá, thông báo cho ngư dân được biết để không đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển của In-đô-nê-xi-a nói riêng cũng như vùng biển của các quốc gia khác tiếp giáp với Việt Nam để tránh thiệt hại về kinh tế cho ngư dân và ảnh hưởng uy tín của Việt Nam trong hoạt động hợp tác nghề cá với các nước trong khu vực.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm soát tàu cá khi ra khơi đánh bắt hải sản; đồng thời yêu cầu các chủ tàu tuân thủ nghiêm phạm vi đánh bắt. Xử lý nghiêm và không thực hiện hỗ trợ theo các chính sách của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân môi giới, chủ tàu, thuyền trưởng cố tình đưa tàu đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển của các quốc gia khác tiếp giáp với Việt Nam trong đó có vùng biển In-đô-nê-xi-a.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện.

T.S