.

Xứng danh lá cờ đầu của ngành BHXH

Thứ Năm, 05/02/2015, 20:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Được thành lập vào ngày 20-7- 1995, cùng với sự lớn mạnh của BHXH tỉnh, BHXH thành phố Đồng Hới từng bước khẳng định vị thế của mình qua chặng đường 20 năm phát triển, trở thành một trong những lá cờ đầu toàn ngành BHXH.

Những tập thể, cá nhân xuất sắc của BHXH thành phố được BHXH tỉnh tuyên dương năm 2013.
Những tập thể, cá nhân xuất sắc của BHXH thành phố được BHXH tỉnh tuyên dương năm 2013.

Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập, ông Phạm Văn Hùng, Phó Giám đốc phụ trách BHXH thành phố Đồng Hới cho biết: “Lúc đó đơn vị chỉ vẻn vẹn 4 cán bộ, nhân viên, phục trách địa bàn khá rộng, là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa- xã hội của tỉnh, quản lý hàng trăm đầu mối, đơn vị sử dụng lao động và 11.944 đối tượng tham gia các loại hình BHXH. Người lao động, đơn vị sử dụng lao động, một số cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn chưa hiểu rõ về Luật BHXH, BHYT. Trụ sở, trang thiết bị phục vụ cho công tác còn tạm bợ, thiếu thốn...

Những khó khăn trên ảnh hưởng khá lớn đến nhiệm vụ chính trị của ngành. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ từ cấp trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nỗ lực từng cán bộ, công chức mà BHXH thành phố dần dần đi vào hoạt động nền nếp, phát triển vững chắc”.

Là đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, BHXH thành phố có chức năng tổ chức thực hiện chế độ BHXH, quản lý tài chính BHXH trên địa bàn thành phố, đồng thời triển khai những nhiệm vụ chính: hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách đối tượng tham gia BHXH, đôn đốc, theo dõi việc thu nộp BHXH; tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho đối tượng hưởng chế độ BHXH, theo dõi sự tăng giảm, thay đổi địa chỉ đối tượng trong quá trình chi trả; quản lý đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định; thực hiện công tác giám định chi trả khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi mà bệnh nhân có thẻ BHYT được hưởng tại các cơ sở khám chữa bệnh...

Sau 10 năm đi vào hoạt động, BHXH thành phố kiện toàn trên tất cả các mặt công tác. Tổng số cán bộ, công chức tăng lên 19 người. Quản lý 600 đơn vị tham gia BHXH, BHYT với 12.000 lao động, trong đó có 365 doanh nghiệp (7.400 lao động). Số thu BHXH, BHYT bắt buộc năm 2006 đạt 104% kế hoạch với trên 27.835 triệu đồng; thu BHYT tự nguyện đạt 191% kế hoạch, số tiền trên 2.293 triệu đồng.

Công tác chi trả hàng tháng luôn bảo đảm đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH. Ngoài hệ thống đại lý chi trả ở xã, phường, BHXH thành phố còn tăng cường bố trí cán bộ bám sát địa bàn nhằm kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ đối tượng. Năm 2006, tổng số tiền chi trả hơn 89 tỷ đồng.

Cùng với sự lớn mạnh của thành phố Đồng Hới, quy mô BHXH thành phố ngày càng mở rộng hơn nhằm đáp ứng nhiệm vụ công tác ở địa bàn trung tâm tỉnh lỵ. Cơ cấu bộ máy hoàn chỉnh với các phòng chuyên môn: bộ phận thu; giải quyết chế độ chính sách; bộ phận sổ, thẻ; tiếp nhận hồ sơ; giám định BHYT; kế toán, kho quỹ với tổng số cán bộ, công chức 29 người. BHXH thành phố có chi bộ Đảng riêng, tổ chức công đoàn, chi đoàn, tổ nữ công, ban thanh tra nhân dân... Năm 2012, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng lên 15.614 người. Số thu BHXH, BHYT trên 119 tỷ đồng. Tổng số tiền chi trả hơn 383 tỷ đồng.

Sau 20 năm đi vào hoạt động, có thể nói rằng BHXH thành phố Đồng Hới đã khẳng định vị thế của mình trong toàn ngành BHXH tỉnh, được các cấp ủy, chính quyền, đơn vị sử dụng lao động, người lao động ghi nhận. Trong tình hình đầy biến động của nền kinh tế thị trường và khó khăn chung từ các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, hiện tại BHXH thành phố đang quản lý 15.497 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và 74.709 người tham gia BHYT, trong đó học sinh sinh viên 22.603 người; số học sinh sinh viên có thẻ BHYT 24.496 người.

Tổng số thu năm 2014 đạt 224.813 triệu đồng, bằng 103,62% kế hoạch. Tình trạng nợ đọng BHXH giảm đáng kể, còn 6.397 triệu đồng. BHXH thành phố thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH  góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trong năm chi trả cho 14.002 đối tượng với số tiền 469.662 triệu đồng, trong đó chi từ ngân sách nhà nước 180.910 triệu đồng; từ quỹ BHXH 281.754 triệu đồng và từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp 3.499 triệu đồng.

Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, BHXH thành phố vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý do Nhà nước, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh, BHXH tỉnh trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen UBND tỉnh Quảng Bình và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam...

Thanh Long