.

Thanh tra khoa học và công nghệ kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thứ Sáu, 15/08/2014, 09:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong tháng 7-2014, Thanh tra khoa học và công nghệ đã tiến hành kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Về đo lường, 25/30 cửa hàng xăng dầu có các cột đo nhiên liệu có sai số nằm trong giới hạn cho phép theo quy định, 5 cơ sở không đạt yêu cầu cho phép theo văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam 10:2013 về quy trình kiểm định cột xăng dầu, 1 cơ sở sử dụng giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo đã hết thời hạn có hiệu lực.

Thanh tra Sở đã xử phạt 1 cơ sở bằng tiền, với số tiền 5 triệu đồng, xử phạt cảnh cáo 4 cơ sở, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý về đo lường của các cửa hàng xăng dầu và yêu cầu tạm dừng sử dụng phương tiện đo vào mục đích kinh doanh để kiểm định lại theo quy định mới, khi có giấy chứng nhận kiểm định mới tiếp tục kinh doanh. Về chất lượng, tiến hành lấy 6 mẫu để thử nghiệm (3 mẫu xăng 92 và 3 mẫu dầu DO 0,05%S).

P.V