.

Hỗ trợ 24.202 triệu đồng mua thẻ bảo hiểm y tế

Thứ Ba, 22/07/2014, 13:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chính sách hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân từ Chương trình 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Minh Hoá, 5 năm qua bình quân mỗi năm có 45.826 đối tượng trên địa bàn huyện được cấp thẻ BHYT, kinh phí để mua thẻ BHYT là 24.202 triệu đồng.

Trong đó, đối tượng người có công 1.128 người, kinh phí là 615 triệu đồng; đối tượng người nghèo, cận nghèo 37.569 người, kinh phí là 19.755 triệu đồng; đối tượng Bảo trợ xã hội 750 người, kinh phí là 395 triệu đồng; đối tượng người cao tuổi 403 người, kinh phí là 156 triệu đồng; cựu chiến binh 413 người, kinh phí là 217 triệu đồng; trẻ em dưới 6 tuổi 5.494 cháu, kinh phí là 3.025 triệu đồng...

Nhìn chung việc thực hiện chính sách hỗ trợ y tế thông qua cấp thẻ BHYT bảo đảm  kịp thời, đúng đối tượng.

H.Q