.

14.305 học sinh được cấp giấy chứng nhận nghề

Thứ Tư, 16/07/2014, 15:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm học 2013-2014, thực hiện nhiệm vụ dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8, lớp 11 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo, toàn tỉnh có 27.283 học sinh học nghề phổ thông, trong đó có 14.305 học sinh được cấp giấy chứng nhận nghề.

Tất cả các trường đã thực hiện việc giáo dục hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trong việc chọn trường, chọn nghề. Có 32.137 học sinh được tư vấn hướng nghiệp, 8.016 học sinh lớp 12 được tư vấn chuyên sâu.

Một số trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp đã thực hiện liên kết đào tạo và đào tạo nghề xã hội. Có 1.457 học viên được học chương trình liên kết đào tạo nghề.

N.Mai