.

Thông báo về việc gửi tác phẩm báo chí dự Giải báo chí Quảng Bình lần XV-năm 2020

.
07:20, Thứ Ba, 13/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhằm bảo đảm cho việc xét và trao Giải báo chí Quảng Bình lần thứ XV năm 2020 bảo đảm thành công tốt đẹp, Thư­ờng trực Hội đồng Giải-Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình ban hành hướng dẫn tuyển chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải báo chí tỉnh lần thứ XV năm 2020, cụ thể nh­ư sau:
 
I. Điều kiện dự giải
 
1. Về tác giả
 
Là công dân Việt Nam bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Quảng Bình đ­ược đăng tải trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí…) do Bộ Thông tin-Truyền thông cấp phép.
 
Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm luật báo chí xuất bản và luật pháp khác.
 
2. Về tác phẩm
 
Tác phẩm dự giải bao gồm các thể loại báo chí nh­ư: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu thời sự truyền hình, ảnh báo chí… phản ánh về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội tỉnh Quảng Bình đã được đăng tải từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2020 trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng đã đư­ợc Bộ Thông tin-Truyền thông cấp phép.
 
Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian trên đã đ­ược trao giải thư­ởng ở các cuộc thi trong tỉnh, các ngành hoặc liên ngành Trung ­ương tổ chức vẫn đư­ợc quyền tham dự Giải báo chí tỉnh như­ng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.
 
Đối với những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 1-1-2020 mà chưa tham dự Giải báo chí Quảng Bình năm 2019 thì được gộp vào các kỳ sau (đăng, phát sóng từ 1-1-2020 đến 31-12-2020) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự giải 2020.
Trao Giải báo chí Quảng Bình lần thứ XIV.
Trao Giải báo chí Quảng Bình lần thứ XIV.
II. Tiêu chuẩn xét chọn
 
1. Về nội dung:
 
Tác phẩm báo chí dự giải phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê h­ương, đất n­ước; phản ánh trung thực các vấn đề, các sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trong tỉnh.
 
Chú trọng đề tài về xây dựng Đảng, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của tỉnh và Đại hội lần thứ XII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong năm 2020-với nhiều sự kiện lớn của tỉnh cũng như của đất nước...; khuyến khích các tác phẩm báo chí về phát triển du lịch; phát triển các ngành nghề truyền thống; đánh bắt, chế biến hải sản; về xúc tiến đầu t­ư, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh; về g­ương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nhất là những nỗ lực trong phòng, chống thiên tai, lũ lụt, đại dịch Covid-19; phê phán, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; thông tin chính xác và kịp thời những sự kiện quan trọng diễn ra trong tỉnh.
 
Không xét các tác phẩm có yếu tố h­ư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn, ảnh nghệ thuật…)
 
2. Yêu cầu về chất l­ượng và hiệu quả xã hội của tác phẩm:
 
- Thông tin chính xác, trung thực, khách quan.
 
- Nêu đ­ược vấn đề mới, có tính phát hiện.
 
- Đề cập những vấn đề đư­ợc lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh quan tâm, có tính định hư­ớng dư­  luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội.
 
- Tác phẩm biểu dư­ơng điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải thật sự phát huy hiệu quả trong thực tế và đ­ược xã hội thừa nhận.
 
- Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải đ­ược các cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng sự thật hoặc đã đư­ợc các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và khắc phục, sửa chữa.
 
- Tác phẩm đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, còn có những ý kiến khác nhau thì phải được cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.
 
3. Về hình thức thể hiện:
 
a. Đối với báo in và báo điện tử
 
- Đối với báo in: Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, viết về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên chung loạt bài.
 
- Đối với báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử, không xét những tác phẩm lấy từ báo in.
 
Thể hiện được tính đặc trưng của báo điện tử là ngắn, gọn, có tính liên kết, tính đa phương tiện.
 
Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, viết về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.
 
b. Đối với báo phát thanh:
 
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một hoặc nhiều kỳ.
 
- Thể hiện đ­ược đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, truyền cảm, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lư­ợng, hấp dẫn.
 
- Thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.
 
c. Đối với báo hình:
 
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một hoặc nhiều kỳ.
 
- Thể hiện được đặc điểm của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất l­ượng.
 
- Thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.
 
d. Đối với ảnh báo chí:
 
- Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, đ­ược thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.
 
- Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).
 
- Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.
 
III. Quy định về số l­ượng tác phẩm, tác giả gửi dự giải
 
1. Số lượng tác phẩm dự giải của mỗi tác giả, nhóm tác giả:
 
Mỗi tác giả hoặc mỗi nhóm tác giả chỉ được chọn gửi 1 tác phẩm dự giải và mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở 1 tác phẩm hoặc trong 1 nhóm tác giả (tác giả là người quay phim, được đứng tên tối đa trong 3 nhóm tác giả). Riêng tác phẩm ảnh báo chí, tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.
 
2. Tác phẩm, tác giả tham dự giải:
 
Tất cả các tác phẩm dự giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Những tác phẩm không đúng hướng dẫn sẽ bị loại. Hội đồng giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt giải, không chấp nhận đổi tên bút danh sang tên thật.
 
- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt, in bằng tiếng dân tộc, phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.
 
- Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa/USB chỉ ghi 1 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm.
 
- Đối với tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa DVD hoặc USB, mỗi đĩa/USB chỉ ghi 1 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.
 
Lưu ý: Các tác phẩm truyền hình và phát thanh ngoài gửi theo quy định trên, đồng thời có thể gửi qua địa chỉ server với  file đường truyền internet như sau:
 
+ Với phát thanh (file âm thanh):
 
ftp://123.25.116.100
 
user name: giaibaochiqb
 
PASSWORD: quangbinh2019
 
Thư mục: PHAT THANH
 
+ Với truyền hình (file hình ảnh):
 
ftp://123.25.116.100
 
USER: giaibaochiqb
 
PASSWORD: quangbinh2019
 
Thư mục: TRUYEN HINH
 
     (Thông tin hỗ trợ liên hệ theo số ĐT: 0985.225.503 - Trương Hoàng Ngọc Ánh, Phòng KTSXCT, Đài PT-TH Quảng Bình)
 
- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).
 
Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong hướng dẫn này.
 
Thời hạn gửi tác phẩm dự giải về Hội Nhà báo tỉnh chậm nhất là ngày 15-4-2021 (tính theo dấu bưu điện).
 
Theo địa chỉ:
 
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình
Đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Ngoài bì ghi rõ: Bài dự Giải báo chí Quảng Bình lần thứ XV-năm 2020.
 
(Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần trao đổi, góp ý, đề nghị liên hệ với Hội đồng giải qua Tổ Thư ký Tổng hợp Giải báo chí Quảng Bình. Điện thoại: 0232.3.823.609; 0989075475)
,
 • Ngày sách Việt Nam tiếp tục diễn ra trực tuyến do dịch COVID-19

  Ngày Sách Việt Nam xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, góp phần xây dựng một xã hội học tập.

  12/04/2021
  .
 • Lần đầu ra mắt bản tiếng Việt của bộ sách nổi tiếng thế giới 'National Geographic Kids'

  Bộ sách nổi tiếng dành cho các em học sinh mọi lứa tuổi trên thế giới có tên "National Geographic Kids" sẽ được Nhà xuất bản (NXB) Trẻ ra mắt phiên bản tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam.

  12/04/2021
  .
 • Chuyện trên "phây" của một bác sỹ nổi tiếng

  (QBĐT) - Ông là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đại biểu Quốc hội, giáo sư, tiến sỹ y khoa, thầy thuốc nhân dân, người sáng tác thơ, nhạc, văn xuôi… Nhưng tôi xin gọi ông với danh xưng bác sỹ, bởi theo tôi, cách gọi đó ngắn gọn và đầy đủ nhất. 

  11/04/2021
  .
 • "Quê hương luôn là nguồn cảm xúc trong sáng tác âm nhạc của tôi"

  (QBĐT) - Đó là tâm sự của nhạc sỹ Dương Nguyệt Ánh, hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Phân hội trưởng Phân hội Âm nhạc Quảng Bình, tác giả của những ca khúc mang đậm "chất miền Trung", "chất Quảng Bình" như: Miên man Long Đại, Vũ điệu Phong Nha, Tiếng ru, Nơi tôi tìm về, Quảng Bình quê em, Khúc ru miền Trung… 

  11/04/2021
  .
 • Góp sức đưa hò thuốc cá thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

  (QBĐT) - Hò thuốc cá, một làn điệu dân ca riêng có của người Minh Hóa vừa được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thành công đó, ngoài sự nỗ lực của cả cộng đồng, có sự đóng góp không nhỏ của các nghệ nhân dân gian, những con người thầm lặng gìn giữ và lan tỏa, để điệu hò thuốc cá trường tồn cùng thời gian…

  11/04/2021
  .
 • Ra mắt sách ảnh về thành tựu và dấu ấn nổi bật của Quốc hội khóa XIV

  Cuốn sách "Quốc hội khóa XIV - Những thành tựu và dấu ấn nổi bật" tập hợp gần 1.000 bức ảnh phản ánh về chặng đường 5 năm qua của Quốc hội Việt Nam với 428 trang sách.
   
  10/04/2021
  .
 • Chuyện làng nón

  (QBĐT) - Trong một chuyến điền giả về các làng quê, nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian (NCVHVNDG) Đặng Thị Kim Liên, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã bị cuốn hút bởi những câu dân ca của làng Thổ Ngọa (phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn).

  10/04/2021
  .
 • Đồng Hới

  (QBĐT) - Chiều về Đồng Hới nồm lên
  Sông xanh Nhật Lệ phố quen tìm về
  10/04/2021
  .