.

Trước biển Hải Ninh

.
11:32, Chủ Nhật, 19/07/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Mỗi loài cây xanh một sắc xanh 
Buổi sáng trên biển. Ảnh: Tiến Hành
Buổi sáng bên biển. Ảnh: Tiến Hành
Những động cát choài ra biển cả
Ngọn gió lào thổi cong mùa hạ
Hải âu tìm chi trên ngọn sóng vô cùng?
 
Đây Hải Ninh cát trắng nao lòng
Đêm xuống chậm ngày như vô tận
Biển trào lên nồng nàn vị mặn
Thức bãi bờ thức hạt cát long lanh
 
Khát chân trời và khát biển xanh
Con dã tràng lao ra phía sóng
Cỏ mặt trời bình yên triền cát bỏng
Lặng thầm xanh một sắc riêng...
 
                                                                    Trương Văn Quê
,