.

Bức tranh quê

.
07:40, Chủ Nhật, 07/06/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Tôi về thăm lại quê tôi
Dòng sông bên lở bên bồi vẫn đây
Đồng làng vẫn thẳng đường cày
Đường làng nỗi nhớ vương đầy lối đi.
 
Sân nhà vẫn chú chim ri
Tha hồ nhặt thóc cần chi tìm mồi
Bếp nhà cơm vẫn đang sôi
Mẹ không dùng nữa cái nồi gang xưa.
 
Bên thềm nắng vẫn đong đưa
Vẫn nắng từ thuở tôi chưa ra đời
Vườn nhà gà vẫn gáy đôi
Tiếng ve vẫn cứ như sôi đầu nhà.
 
Vẫn bóng tre mát quê ta
Trâu nằm nhai lại mắt đà lim dim
Giữa trưa vẫn một cánh chim
Vẫn nghiêng nghiêng lượn im lìm trời quê…
 
Cỏ vẫn xanh mượt triền đê
Lối về hoa gạo bộn bề rụng rơi.
 
Hoàng Đăng Du
,