.

Với làng

.
09:18, Chủ Nhật, 31/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Vẫn xanh dây bí dây bầu
Quanh năm ruộng cạn đồng sâu mùa màng
Mặc người áo mũ xênh xang
Chiêm mùa gối vụ đồng làng nắng mưa
 
Bữa cơm vẫn nếp cà dưa
Suốt đời tằn tiện mà chưa hết nghèo
Giếng làng gầu nước trong veo
Hồn làng vời vợi cong theo mái đình
 
Một thời câu hát trúc xinh
Miếng trầu thắm lại chúng mình giêng hai
Đi qua năm tháng rộng dài
Vẫn ưa thoang thoảng hoa nhài dịu hương
 
Nửa đời phố thị tha hương
Hoa râm mái tóc lần đường tìm quê.
 
Nguyễn Quỳnh Anh
,