.

"Quảng Bình- 90 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng"

.
08:15, Thứ Ba, 21/01/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Từ ngày 20-1 đến 5-2, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình diễn ra trưng bày các tư liệu quý với chủ đề “Quảng Bình - 90 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng”. 
Khách du lịch nước ngoài đến xem, tìm hiểu các tư liệu tại không gian trưng bày.
Du khách nước ngoài đến xem, tìm hiểu các tư liệu tại không gian trưng bày.
Các tư liệu trưng bày được bố cục theo các nội dung: Các tổ chức cơ sở Đảng ra đời ở Quảng Bình lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (1930-1945); Đảng bộ Quảng Bình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng bộ Quảng Bình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội (8/1954 - 4/1975); Đảng bộ Quảng Bình lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa  (1975 đến nay).
 
Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020).
Phan Phương
 
,