.

Bên sông

.
07:55, Chủ Nhật, 03/06/2018 (GMT+7)
Bên sông. Ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI
Bên sông. Ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI

 

,