.

TP. Đồng Hới: Bình yên những khu dân cư văn hóa

Thứ Bảy, 11/11/2017, 12:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành động lực thúc đẩy nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP.Đồng Hới. Nhờ đó, tại các xã, phường đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn xã hội và phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Theo đồng chí Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Đồng Hới, cuộc vận động đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cuộc vận động đã có ý nghĩa giáo dục, tập hợp, động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt, khơi dậy các tiềm năng và nguồn lực của nhân dân cùng Ðảng, Nhà nước tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Trước hết, nhân dân tự nguyện tham gia ngày càng nhiều các hoạt động thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Nhiều cộng đồng dân cư đã giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng bằng phát triển đa ngành nghề, kinh doanh buôn bán thương mại, dịch vụ, nhà hàng... theo đúng quy định của Nhà nước. Qua các hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập đầu người tại các khu dân cư tiến tiến năm 2017 đã đạt từ 3,5-5 triệu đồng/người/tháng.

“Với 220 hộ dân, gần 900 nhân khẩu, tổ dân phố (TDP) Đồng Tâm, phường Hải Đình đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vay vốn, tạo việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trong đó, riêng chi hội phụ nữ có trên 30 hội viên vay với tổng số vốn trên 300 triệu đồng.

Người dân TP. Đồng Hới chung tay xây dựng đô thị văn minh.
Người dân TP. Đồng Hới chung tay xây dựng đô thị văn minh.

Nhờ vậy, nhiều gia đình đã đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch, góp phần tăng doanh thu, thay đổi bộ mặt TDP một cách đáng kể. Hiện, đời sống vật chất của nhân dân trong TDP Đồng Tâm khá cao, không có hộ nghèo và hộ tái nghèo...”, bà Phạm Thị Kim Én, Trưởng ban công tác Mặt trận TDP chia sẻ.

Không riêng TDP Đồng Tâm, phong trào toàn dân thi đua phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp và tạo việc làm đã phát triển rộng khắp ở các thành phần kinh tế, trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Điển hình, như: TDP Phú Thượng, phường Phú Hải; TDP 5, phường Hải Thành; thôn 7, xã Lộc Ninh... Đây cũng được xem là một trong những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng đời sống kinh tế khu dân cư, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế, số hộ nghèo giảm rõ rệt. Đến nay, TP.Đồng Hới có tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,1%.

Cuộc vận động cũng đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng đạo đức và lối sống, gắn liền với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động, nhân dân ở từng cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khỏe, phát triển thể dục, thể thao, dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ môi trường.

TDP 5, phường Bắc Lý được biết đến là một trong những khu dân cư tiêu biểu của thành phố trong 10 năm liên tục giai đoạn 2000-2010. Tự hào với những thành tích đã đạt được, ông Ngô Đình Cải, Bí thư chi bộ TDP 5 cho biết, những thành quả mà khu dân cư đã đạt được là nhờ sự nỗ lực rất lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể địa phương cùng với sự đóng góp của nhân dân.

Cán bộ và nhân dân TDP 5 luôn đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo hương ước, quy ước của cộng đồng; làm tốt công tác hòa giải, phòng, chống tệ nạn xã hội; phát huy tính tự quản; cùng nhau bàn bạc, quyết định và thực hiện, thông qua các quy ước, hương ước, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, tạo gắn kết, đồng thuận cao trong xã hội.

Vì vậy, hiện TDP 5 có 320 hộ với 1.445 nhân khẩu, nhưng không có người mắc các tệ nạn xã hội, như: cờ bạc, ma túy, số đề, mại dâm; duy trì 5 đội văn nghệ của 4 nhóm dân phố và chi hội người cao tuổi; 3 đội bóng đá, bóng chuyền thường xuyên sinh hoạt; 96% gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó 261 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền và 41 gia đình tiêu biểu toàn diện...

Nỗ lực triển khai hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, MTTQ các cấp cùng với tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền, vận động và triển khai đến các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư cơ sở hạ tầng đi đôi với việc xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tiêu biểu tại TDP 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, qua sự vận động của ban công tác Mặt trận, 198 hộ dân trong khu dân cư đã đóng góp kinh phí trên 256 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ với chiều dài 3.000m, góp phần phòng ngừa nạn trộm cắp ban đêm trên địa bàn; hay 100% cán bộ, đảng viên và nhân dân TDP Phú Thượng, Phú Hải đã đồng tình chủ trương và ủng hộ 120 triệu để xây dựng mở rộng nhà văn hóa nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt của nhân dân...

Cùng với đó, các khu dân cư đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trên tinh thần nhân dân cùng nhau bàn bạc, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về xây dựng đời sống văn hóa đưa vào quy ước và cùng nhau thực hiện; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận ở khu dân cư. Đồng thời, Mặt trận các cấp đã chủ động xem kết quả thực hiện nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một trong những tiêu chí để phân loại gia đình, thôn, khu dân cư văn hóa.

Năm 2017, thành phố có 16 “Khu dân cư tiên tiến”, đây chính là biểu hiện sinh động và đầy quyết tâm của nhân dân trong xây dựng các phong trào thi đua yêu nước. Theo đó, các khu dân cư tiến tiến có trên 97% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 99% có nhà ở bền vững; khu dân cư không có người mắc tệ nạn xã hội cộng đồng và các hành vi sử dụng, lưu hành văn háo phẩm độc hại; 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định của khu dân cư về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 100% con em trong độ tuổi đi học đều đến trường...

Đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng chí Hoàng Ngọc Đan, Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Hới đã khẳng định, danh hiệu “Khu dân cư tiến tiến” đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc; môi trường văn hóa ngày càng trong sạch, lành mạnh.

An ninh trật tự ở các khu dân cư được giữ vững, ổn định; tệ nạn xã hội được ngăn chặn và xử lý kịp thời; hệ thống thiết chế văn hóa từng bước hoàn thiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt ở nông thôn.

Đặc biệt, cuộc vận động đã nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự gương mẫu của đảng viên, vai trò quản lý của chính quyền cơ sở, vai trò của Mặt trận và công tác giám sát cán bộ, đảng viên ở cộng đồng dân cư.

N.L