.

Quê hương địa linh nhân kiệt

Thứ Hai, 10/04/2017, 15:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Bọc trứng Âu Cơ vẹn nghĩa tình
Địa linh – nhân kiệt – Đảng quang vinh
Tướng tài thế giới VÕ NGUYÊN GIÁP
Tuấn kiệt hoàn cầu HỒ CHÍ MINH
Một dải non sông bừng khí phách
Ba miền đất nước rực niềm tin
Tự do độc lập dân làm chủ
ĐẠI VIỆT – VĂN LANG đẹp dáng hình.

Hoàng Hiếu Nghĩa