.

Con nghe mẹ hát

Thứ Tư, 22/03/2017, 17:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Con nghe mẹ hát dân ca
Con cò bay lả bay la ngang trời
Cò bay qua mấy kiếp người
Hóa thân vào những phận đời liêu xiêu
Con nghe mẹ hát ru Kiều
Ngàn thu vang vọng bao điều nghĩa ân
Cuộc đời dẫu lắm gian truân
Tình kia hiến trọn mười phân vẹn mười
Dịu dàng tiếng mẹ ru hời
Để cho con biết lẽ đời đục trong
Đường đời còn lắm bão giông
Nghe lời mẹ hát rực hồng niềm tin.

Hoàng Hiếu Nghĩa