.

Hương quê

Thứ Ba, 17/01/2017, 14:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Áo cơm bạc những phần đời
Vẫn yêu hương lúa
Vẫn ngời hương sen
Vẫn in lại dấu chân phèn
Vẫn không chối bỏ thấp hèn phận quê.

Bao giờ tỉnh một cơn mê
Ta về ngủ dưới bờ đê quê nhà
Để xem giàn mướp ra hoa
Để nghe vọng lại tiếng gà gáy trưa.

Ta nghe xào xạc tàu dừa
Mẹ ta đi đón cơn mưa trễ giờ
NHương quê
Áo cơm bạc những phần đời
Vẫn yêu hương lúa
Vẫn ngời hương sen
Vẫn in lại dấu chân phèn
Vẫn không chối bỏ thấp hèn phận quê.

Bao giờ tỉnh một cơn mê
Ta về ngủ dưới bờ đê quê nhà
Để xem giàn mướp ra hoa
Để nghe vọng lại tiếng gà gáy trưa.

Ta nghe xào xạc tàu dừa
Mẹ ta đi đón cơn mưa trễ giờ
Nghe tằm ăn rỗi nhả tơ
Ca dao người hát
Giấc mơ trở về.

Một đời bấc bạc xa quê
Về mà hít lấy hương quê nồng nàn.
Sông quê vẫn chảy mơ màng
Có ai nghiêng nón
Đò giang gọi về!

Từ Dạ Linh