.

Bức tranh quê

Thứ Sáu, 24/10/2014, 16:38 [GMT+7]
 Ảnh: VĂN BÁU
Ảnh: Văn Báu