Tuyển dụng, Quảng cáo, Rao vặt
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

  • 12:52 | Thứ Ba, 10/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 06/9/2019 đến ngày 06/10/2019
Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và PTNT (Phòng Tổ chức cán bộ)
 
(Thông tin chi tiết tại: https://snn.quangbinh.gov.vn/3cms/thong-bao-ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019.htm) 
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ
 
Để biết thêm chi tiêt xem niêm yết công khai tại Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc liên hệ qua qua số điện thoại Phòng TCCB: 0232.3820.543