.

Dự án Dân chấm điểm M-Score

.
15:38, Thứ Hai, 01/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, thông qua điện thoại từ tổng đài Dân chấm điểm M- Score, người dân Quảng Bình được tham gia đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông và các đơn vị, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Bệnh viên đa khoa Bắc Quảng Bình; Bệnh viên đa khoa thành phố Đồng Hới; Bệnh viên đa khoa huyện Lệ Thủy và Trung tâp dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nộp hồ sơ, người dân để lại số điện thoại của mình và sẽ nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ tổng đài “Dân chấm điểm” 0462800155 để hỏi về mức độ hài lòng và trực tiếp chấm điểm qua điện thoại hoặc baner đặt tại các trung tâm giao dịch một cửa liên thông về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính. 

,