.

Tổ Covid-19 cộng đồng - "lá chắn" phòng dịch từ cơ sở

.
18:55, Thứ Sáu, 13/08/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cùng với các lực lượng tuyến đầu, các tổ Covid-19 tại cộng đồng đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát phòng chống dịch, góp phần khống chế, không để dịch bùng phát.

 

 

Thực hiện: Mỹ Hạnh - Xuân Hoàng 

 

,