.

Đấu tranh phòng chống tham nhũng: Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

.
08:35, Thứ Bảy, 30/01/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong 5 năm nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận. Nhìn lại chặng đường đã qua, tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, cùng với đó, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng và nhà nước, đó là: "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào".
 
 
Nguồn: dangcongsan.vn

 

 
,