.

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII

.
09:02, Thứ Sáu, 10/07/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh là kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, năm "về đích" thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân cùng sự nỗ lực trong thực hiện trách nhiệm của các đại biểu dân cử chắc chắn sẽ góp phần giúp Quảng Bình khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

 

 

Thực hiện: Diệu Hương - Xuân Hoàng

,